Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole

Do 31. 8. 2022 bude v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Škola a válka. Branná výchova v české škole.

Výstava je rozdělena tematicky dle základních složek předmětu. Největší prostor sice měla ochrana před zbraněmi hromadného ničení, případně tělesná příprava v podobě přespolních běhů doplněných o hod granátem a střelbu ze vzduchovky, ale žáci se měli v rámci předmětu naučit i základy první pomoci a orientaci v terénu. Jak práce s mapou a buzolou, tak nácvik oživování je v expozici možné vyzkoušet v rámci připravených interaktivních prvků.

Velmi výraznou součástí výuky, lépe řečeno vše prostupujícím principem, byla stránka ideologická. Netýkalo se to pouze socialistického období, kdy byl „správný pohled“ na svět a fungování společnosti vštěpován žákům velmi důrazně. Ideologie hrála výraznou roli již v době první republiky, kdy se stala branná výuka poprvé povinnou součástí výuky. První snahy o zavedení branné výchovy, resp. předvojenské přípravy, se objevily již v době první světové války, kde výstava začíná z hlediska chronologie. Končí pak nastíněním současné situace, kdy branná výchova ve smyslu přípravy na vojenský konflikt neexistuje, přesto je však třeba žáky připravovat na mimořádné situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat (počínaje automobilovou nehodou po různé živelní katastrofy včetně protiradiačního úkrytu). Muzeum k výstavě připravilo několik edukačních programů pro školy, součástí výstavy jsou i projekce historických školních filmů k tématu.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského na výstavě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR a Státním oblastním archivem v PrazeFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole