Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009

4. 2.-24. 3. / Museum Kampa / Malba

Do 24.3.2019 bude v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hluboká výstava Síla činu.  Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009.

Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, realizovaný v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa, který mapoval období od roku 1967 (Pražského jara) do roku 1972 (začátku normalizace) a reakci výtvarníků na toto dodnes zásadní období v dějinách Československa. Samostatný projekt věnovaný Janu Palachovi (a několika dílům dotýkající se i sebeupálení Jana Zajíce) není reprízou výstavy Anatomie skoku do prázdna, je jejím rozšířením, představí i díla, která reagovala na Palachovu a Zajícovu smrt v několikaletém odstupu. Tyto práce ukazují, že i když se snažila totalitní moc památku na Jana Palacha potlačit, tak ve vědomí společnosti zůstávala stále živá. Kromě vlastních výtvarných děl bude výstava věnovat pozornost i dobové filmové a literární produkci (plakáty, obálky) a hudebním nahrávkám či mluvenému slovu.

…..

Všechny fotky z výstavy: Petr, z vernisáže: Zdeněk.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009