Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Sexposed

Pouze do 25.5.2017 bude v 2. lékařské fakultě UK – budova „ŽÍŽALA“, Plzeňská 130/221, Praha 5 (zastávka tramvaje Motol), zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Sexposed.

Putovní výstava se koná jako součást multižánrového kolaborativního projektu Sexposed. Jejím ústředním motivem je uchopení tématu lidské sexuality, tělesnosti, fyzické zranitelnosti a nemoci, zvláště pak v souvislosti s otázkou HIV. Současně výstava poukazuje na reflexi mezilidských vztahů, sociální aspekty dané problematiky a prevenci, které s námětem úzce souvisí.

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI: Andrej Dúbravský | Jakub Janovský | Adam Jílek | Filip Kůrka | Eva Maceková | Barbora Maštrlová |Tomáš Němec | Jana Šárová | Olga Šímová

 

KURÁTOŘI: Alena Bartková, Zdenka Švadlenková, Otto M. Urban (supervize)

O výstavě: Podstata výstavního projektu vychází z příležitosti seznámit (nejen) studenty odborných vysokých škol s odlišným pohledem na realitu, v níž se oni sami mohou profesně pohybovat. Nejde ani tak o konfrontaci, jako spíše o průnik přísně vědeckého a exaktního světa se světem uměleckým. Netradiční volba výstavního prostoru tedy představuje součást konceptu výstavy i tématu celého projektu, neboť se návštěvníci mohou s danou problematikou konfrontovat v novém uměleckém kontextu a to jak formálním, tak ideovém.

DOPROVODNÝ PROGRAM 18. 5. 2017:
17:30 komentovaná prohlídka s kurátory (Artedu)
18:00 filmově-diskuzní setkání (Kinolab)

www.sexposed.cz
#sexposedFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Sexposed