Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Severní vítr – Ateliér Interaktivní média FUD UJEP

Do 20. 3. 2022 bude v Galerii Jelení, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Severní vítr – Ateliér Interaktivní média FUD UJEP.

Eva Černá, Petra Hejdusová, Pavel Konvičný, Kateřina Molíková, Kateřina Novotná, Alžběta Remišová, Olga Štenglová, Jáchym Zvoníček

kurátoři: Adéla Machová, Pavel Kopřiva

Text Adély Machové k výstavě:

Odkud vítr vane? Ateliér Interaktivní média na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představuje vybraná umělecká díla studentů v bakalářských a magisterských studijních programech Výtvarná umění. 

Větrná smršť různých formátů a užitých médií ukazuje na otevřené možnosti ve volbě výrazových prostředků, které napomáhají vystihnout volené téma zpracovávané v uměleckém díle. Prezentovaná díla jsou založena na datových projekcích, videoartu nebo prostorových instalacích a jsou charakteristická osobitým přístupem i respektem k individuálnímu rozvoji autora.

Ateliérová výuka se soustředí jak na nová média a práci s elektronickým obrazem, tak na prostorovou tvorbu. Za daným ateliérem stojí umělci Pavel Kopřiva a Jan Prošek, kteří studenty vedou nejen ke zkušenosti s interakcí ve vztahu k divákovi či galerijnímu prostoru, ale především k různorodé, někdy přímo experimentální, tvůrčí práci. 

Interaktivitu přitom vnímají jako neomezené pole vztahů. Tvorba se stává procesem zhmotnění myšlenek a u většiny studentů ji definuje konceptuální přístup. Přes programování, elektronické kutilství, audiovizuální záznamy, animaci až po práci se světlem či s přírodními procesy hledají cestu ke zprostředkování obrazů a situací, které definují současnou společnost nebo každodenní život a kde poznáváme i sami sebe. Virtuální nebo internetové prostředí reflektují stejně intenzivně jako ten reálný a přirozený svět, v němž žijeme. 

Výstava Severní vítr přináší vhled do tvorby té nejmladší generace budoucích umělců. Ukazuje autorské zpracování různě rezonujících témat z oblasti kultury, umění, vědy, environmentu, techniky, životního stylu a dalších. Metaforické přirovnání v názvu výstavy neodkazuje na krutý a mrazivý vítr, je mnohem spíše vnímáno jako nový, svěží vítr, který kromě jiného ukazuje směr pohybu na současné české výtvarné scéně.

– Adéla MachováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Severní vítr – Ateliér Interaktivní média FUD UJEP