Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Serious Jokes – litevský šperk

Do 23. 12. 2015 můžete v Galerii Září, Heřmanova 33, Praha 7 (nad Veletržním palácem), navštívit zajímavou výstavu Serious Jokes – litevský šperk.

Výstava litevského Studia kovu a šperku z Akademie výtvarných umění ve Vilniusu uzavře v Galerii Září letošní rok. Vernisáž výstavy s názvem SERIOUS JOKES se uskutečnila v pondělí 23. listopadu za přítomnosti pedagogů a vedoucí studia docentky Beaty Zdramytė .

„Je to vůbec poprvé, co bude české veřejnosti představen jedinečný soubor prací studentů a pedagogů litevského autorského šperku a práce z kovu“, říká kurátorka výstavy a absolventka půlročního pobytu v Litvě, Šárka Lenertová.

Ateliéry Studia Kovu a šperku byly založeny roku 1998 v útulném litevském městě Telšiai u břehu jezera Mastis, v severozápadní části Litvy. Studium v Telšiai je otevřené novým výtvarným fenoménům a tendencím a stejně tak zahrnuje ve své tvorbě kulturu své země a její nové impulsy. Tvorba litevských studentů se pohybuje mezi užitým a volným uměním, jehož základem je koncepční a řemeslné myšlení. Během studií vznikají nejen kolekce šperků a malé plastiky, ale také konceptuální díla a objekty ve veřejném prostoru měst.

Název výstavy SERIUS JOKES reflektuje náladu reprezentativních šperků a objektů Studia kovu a šperku. Docentka Beata Zdramytė se vyjadřuje o průběhu studia jako o vážném procesu, jenž klade důraz na precizní technologické zpracování, duševní činnost a zároveň nepostrádající nadsázku a vtip. „Během žertování se učíme a zároveň vytváříme i vážné věci.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Serious Jokes – litevský šperk