Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Šepot těla – Jiří David, Josefína Jonášová, Viktor Pivovarov a Magdaléna Roztočilová

18. 10.-18. 12. / JSP ART Gallery / Malba

Do 18. 12. 2023 je v nově otevřené JSP Art Gallery, Lázeňská 287/4, Praha 1 – Malá Strana, přístupná krásná zahajovací výstava Šepot těla – Jiří David, Josefína Jonášová, Viktor Pivovarov a Magdaléna Roztočilová.

Otevírací doba: Út – So 11:00 – 18:00

Kurátor výstavy: Jaroslaw S. Pastuszak, spolukurátor výstavy: Jiří David

Zahajovací výstava v nově otevřené JSP Art Gallery je vzájemným dialogem napříč generacemi, genderem a žánry. Světově uznávaní malíři zralého věku v uměleckém dialogu o metafysice těla se dvěma talentovanými mladými sochařkami. Spojovací osou autorů je tělo jako vstupní brána k tajemným sférám ducha.

Umění žije pod velkým tlakem „determinantů“ tohoto světa a jeho „moudrosti“. Umělec je více než kdykoliv dříve v dějinách odsouzen k samotě a k hledáni svého druhu „nad-reality“, „nad-předmětu“, neboť ty se nedají podle něj bezprostředně vyjádřit. Hrdinským, avšak tragickým způsobem, se snaží objevit dávno ztracené tajemství v chaosu materie světa. Kubistická defragmentace a abstraktní anihilace tváře světa staví umělce před volbu mezi žít, aby mohl umřít, a umřít, aby mohl žít. Umělec, v zoufale touze vnést světlo do temnoty, nekopíruje a neimituje, nýbrž tvoří formy schopné přijmout ideální obsah. Umění ve své vrcholné snaze po uchopení neuchopitelného spěje k vizi plnosti bytí ontologického tajemství. Cestou k tomuto cíli se stává tělo, jediná „jistota“ v celém rozpětí nejisté existence. Vyrůstá do role „stínu v jeskyni“ a nabourává existenciální skepsi ve vztahu k dávno ztracenému smyslu. Šeptá do ucha vnímavého pozorovatele, aby pohleděl skrze ně. Stává se „portálem“ k nepostihnutelným tůním tajemství ducha.

Má-li uměni objektivní charakter a cíl, musí nutně vyjít ze zajetí vlastní subjektivity a pokořit se před nepostihnutelným tajemstvím a přes veškerou determinaci materie a nutně smrti říct – slovy Viktora E. Frankla – životu ano. Právě život manifestující se v šepotu těla je paradoxně cestou k jeho objektivizaci v uměleckém díle. Různé formy umělecké exprese mají jedno společné, a tím je „tajemství života“. V různých – často antagonistických – formách a odlišných způsobech jeho interpretace se umělec skrze svou tvorbu snaží vymanit z otroctví objektivizace a deterministické, samotou a izolací v sobě sama uzavřené, subjektivizace. Ona tenka linie mezi smyslem a nesmyslem je předmětem uměleckého hledaní pravé podstaty bytí, byť často v dnešní době vyjádřené jeho opakem, tedy absurdem. Snahou této výstavy i celkového konceptu JSP ART GALLERY je ukázat takové umělce a takové umění, jež se ve své tvorbě snaží o překonaní oné deterministické antinomie života. Přejeme každému návštěvníkovi galerie, aby našel odvahu vstoupit skrze nabídnutý otevřený portál do sfér subtilních bytů a neproniknutelného tajemství, ať naslouchá šepotu těla a uslyší mysteriózní jazyk Logosu.

https://jspartgallery.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Šepot těla – Jiří David, Josefína Jonášová, Viktor Pivovarov a Magdaléna Roztočilová