Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy sdružení Bez rámu: Abstrakce – obrazy a keramika

Do 20.4.2018 bude v Knihovně Antonína Švehly (Zemědělské a potravinářské knihovně), Slezská 7, Praha 2, přístupná zajímavá výstava sdružení Bez rámu: Abstrakce – obrazy a keramika.

Do Knihovny Antonína Švehly se vrací volné výtvarné sdružení Bez rámu, se kterým ÚZEI spolupracuje již několikátým rokem. Výstavy “bezrámistů” se zde opakovaně setkávají s velkým ohlasem. Tentokrát uvidíme práce autorů Anny Dostálové, Zdenky Filipové, Hany Hlavsové, Marcely Hubáčkové, Zdeňka Kostříže, Vlasty Lopuchovské, Naděždy Mixové, Jany Outlé, Živy Pokorné a Renaty Přívratské.

Volné sdružení Bez rámu je seskupením amatérských výtvarníků, které vzniklo v létě roku 2005 na popud Michala Dubnického, ředitele Základní umělecké školy v Kolíně. Autoři společně cestují, skicují a malují v přírodním plenéru. Svá díla dotváří také v ateliéru. Jednotliví výtvarníci se věnují různorodým technikám, své práce vystavují na různých místech v České republice. Jedním z nich je také studovna Knihovny Antoníny Švehly v Domě zemědělské osvěty.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy sdružení Bez rámu: Abstrakce – obrazy a keramika