Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Russia. Timeless

3. 10.-2. 12. / DOX / Aktivistické umění

Do 2.12.2019 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Russia. Timeless.

Výstava Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska, počínaje klasiky kdysi neoficiálního umění jako Oskar Rabin, Lydia Mastěrkova, Ilja Kabakov, Dmitrij Prigov nebo v Čechách etablovaný Viktor Pivovarov – a konče autory, kteří svým dílem vyjadřují pocity generace, jež za současného režimu prožila téměř celý svůj život.

Divák se v „historickém preludiu“ setká s originály renomovaných a kanonizovaných umělců, z nichž někteří byli v západní Evropě a v USA přinejmenším částečně integrováni do dějin poválečného umění podstatně dříve než ve své vlasti, kde se většinou živili jako grafici a ilustrátoři a svá zásadní díla vystavovali jen v ateliérech nebo zapadlých klubech. Jiní jsou dodnes postupně objevováni v archivech ruského undergroundu, protože se v SSSR nebo v emigraci z různých důvodů nedostali na výsluní zájmu sběratelů, novinářů, diplomatů, galeristů a kritiků. 

V nejobsáhlejší části, věnované postsovětskému období, jsou představeni jak mezinárodně etablovaní klasici (Oleg Kulik, Pavel Pepperštejn), tak i autoři a autorky, jejichž práce se ve sbírkách velkých muzeí objevily teprve nedávno a kteří začínali třeba jako graffitisté v provinčním Rostově na Donu nebo používají výraziva komiksu v žánru grafické reportáže z pomezí výtvarného umění a novinářské praxe (Sergej Sapožnikov, Viktoria Lomasko).

Téma bezčasí chápeme v souvislosti výstavy Russia. Timeless jako odvěký ruský problém s pojetím historického času a s rolí individua v dějinných procesech. Na jedné straně notoricky selhávají pokusy střízlivě interpretovat vlastní minulost, na druhé straně se urputná snaha zajistit Rusku významné místo v budoucnosti světa setkává s beznadějným ulpíváním v reliktech minulých časů a režimů, v jejich nešvarech, zvrhlostech a pastech.

Kabakov kdysi psal o fenoménu „prázdnoty“, která v ruském kulturně-civilizačním prostranství pohlcuje a rozpouští pokusy o ustavení řádu a vytvoření záchytných bodů, stabilizaci a kultivování hodnot. Jak se jeho úvahy jeví z odstupu čtyřiceti let, jak o problémech s časem a jeho konceptualizacemi včetně reflexe vlastních dějin a vyhlídek do budoucnosti uvažují další generace umělkyň a umělců?

Výstava vědomě nezdůrazňuje politická témata ani výrazivo uměleckého aktivismu, daleko spíš jde o uměleckou reflexi dějinného a civilizačního koloběhu a o nemožnost vymanit se ze zavedených modelů a vyjetých kolejí, ačkoli ukazují směrem, který neslibuje nic dobrého. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí jak v Rusku, tak i jinde.

Kurátoři: Tomáš Glanc, Anton Litvin


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Russia. Timeless