Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Rudolf Valenta vs. Peter Demek

8. 4.-12. 5. / Galerie NTK / Socha

Do 12.5.2019 bude v Galerii NTK, Technická 6, Praha 6, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Rudolf Valenta vs. Peter Demek.

Výstava konfrontující tvorbu českého exilového geometrického sochaře Rudolfa Valenty a mladého sochaře a pedagoga Petra Demka. Rudolf Valenta (1929-2015) rozvíjel svou tvorbu nejprve v kontextu československého umění, byl členem Klubu konkretistů. V roce 1970 opouští rodnou zemi a od roku 1974 se usazuje v Západním Berlíně, kde tvoří až do své smrti v roce 2015. Slovenský sochař Peter Demek (*1980) se po studiích na brněnské FaVU odstěhoval do Prahy, kde působí jako asistent v ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Výstava představuje průřez tvorbou dvou autorů, u kterých přes generační propast můžeme vysledovat shodné přístupy – geometrizující morfologii, reduktivní tendence, práci s variabilitou, seriálním řazením, akcentaci materiálu.

Autory koncepce jsou nezávislý kurátor a umělec Lexa Peroutka a kurátor Galerie NTK Milan Mikuláštík.

…..

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Rudolf Valenta vs. Peter Demek