Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy ročníkových prací studentů oboru Fotograf Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské: Selekce

29. 5.-8. 6. / Galerie 9 / Fotografie

Do 8.6.2017 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná zajímavá a krásná výstava ročníkových prací studentů oboru Fotograf Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské: Selekce. Vstup volný, otevřeno pondělí až čtvrtek 10:00 – 19:00.

Uspořádání výstavy je vždy významným počinem v autorově životě a často bývá zlomovým momentem v jeho tvorbě. Výstava se stává vyústěním autorových snach o dosažení co nejlepšího možného výsledku jeho tvůrčí aktivity a stává se reprezentační přehlídkou jeho práce.
V případě uspořádání autorské výstavy je klíč k výběru děl vcelku jasný. V případě skupinové výstavy vstupuje do výběru vystavených děl stě- žejní otázka spojujícího prvku vystavených děl. V případě této expozice s jednoduchým a výstižným názvem „Selekce“ se bezesporu jedná o vášeň studentů pro médium fotografie a jejich příslušnost k oboru Fotograf, který je součástí Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské. Tato instituce se dozajista pro spoustu z nich jednou stane odrazovým můstkem do reálné praxe.
Studium oboru Fotograf na SŠ – COPTH je rozděleno na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické část je studium fotografie tvořeno odbornými předměty. V praktické části výuky je studium tvořeno jed- notlivými fotografickými úkoly, které jsou zadávány od jednoduchých po složitější. Každý rok studia je zakončen ročníkovou prací, která obnáší odevzdání jednotného fotografického cyklu na určené téma. Složitost tématu a zpracování odpovídá stupni vzdělání jednotlivých ročníků. Tato práce je vyústěním snahy studentů o dosažení co nejlep- ších výsledků a to jak výtvarných, tak technických.
Výstava v Galerii 9 představuje výběr těchto ročníkových prácí a to jak současných studentů, tak nedávných absolventů oboru Fotograf.
Výběr vystavených děl zahrnuje široké spektrum fotografických žánrů a názorových polarit. Můžeme zde nalézt bravurně technicky provedené portrétní fotografie nebo silné dokumentární snímky na různá společenská témata, popřípadě intimní autoportréty, ale i fotografické cykly, které se dotýkají konceptuálního uvažování prostřednictvím média fotografie. Názorový diskurs vystavených fotografií je opravdu široký.

Historie sahá již do roku 1921, kdy začala výuka tohoto oboru na Státní grafické škole v Praze.
V padesátých letech se vydělil ze studijních maturitních oborů jako učební a zakotvil pří výrobním družstvu Fotografia Praha.
Od roku 1985 se datuje historie Středního odborného učiliště služeb, které se v roce 1992 přesunulo do budovy na Novovy- sočanské ulici, a v roce 2016 bylo sloučeno s SŠ -COPTH v Praze. Vznikla tak v rámci Prahy silná a kvalitní vzdělávací instituce s několika obory.
V roce 2010 byl obor Fotograf díky reformě oborů vzdělávání  převeden na čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Autoři fotografií: Michaela Srostlíková, Anna Roubíčková, Tereza Hubáčková, Anežka Bachtíková, Karolína Blahotová, Olga Ušiaková, Šárka Hrdinková, Lucie Matěková, Adéla Horelicová, Michaela Stiblanová, Petra Váňová, Marek Pechlát, Michaela Rohlíková, Magdalena Suchá, Denis Šturz, Pavlína Kovářová, Radka Korandová, Sylva Mešinová, Kateřina Roubíčková, Tereza Černohousová

Kurátor výstavy: Kolektiv pedagogů oboru Fotograf.
Grafické řešení: Daniel Hušták
Redakce textů: Radan Štreit
Instalace a produkce: Kolektiv pedagogů oboru Fotograf
Poděkování: SŠ-COPTH, Galerii 9 a kolektivu autorůFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy ročníkových prací studentů oboru Fotograf Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské: Selekce