Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Resurrection: Sokol Skála Valečka Takeda

Do 15.5.2018 bude v nových prostorech Galerie Arcimboldo, Lázeňská 4, Praha 1, přístupná krásná a zajímavá výstava Resurrection.

Galerie Arcimboldo, která působí na českém a mezinárodním trhu s uměním od r. 2009, zahajuje výstavou RESURRECTION novou éru ve svém působení.

„Vyprofilovali jsme se jako největší odborník na čínské a japonské umění u nás, ale rostoucí zájem klientů o současné umění nás inspiroval k rozšíření našeho geografického a uměleckého záběru. Nově budou naše výstavy a aukce koncipovány tematicky nikoliv zeměpisně a to, věříme, osloví a inspiruje nové sběratele,“ říká majitel galerie Oldřich Hejtmánek.

Výstava RESURRECTION je první výstavou svého druhu v České republice, která propojí v jedinečnou kombinaci čtyři vynikající umělce – tři z Čech a jednoho z Japonska – v oboru malby, fotografie a volné instalace.

Své umělecké zmrtvýchvstání zažívá fotograf Zdeněk Sokol. Člen uměleckého spolku Bratrstvo našel po více jak deseti letech poustevnického života motivaci znovu sáhnout po svém fotoaparátu v cyklu duchovních éterických portrétů.

Na první pohled idylické obrazy Jaroslava Valečky systematicky upírají pozornost k reáliím bývalých Sudet. Oživují místa skrze vyprávění tíživých příběhů osamocení, které by jinak zůstaly opomenuty či zcela zapomenuty.

Všestranný umělec a vizionář František Skála často vytváří své objekty z předmětů a materiálů, které původně měly jiné užití či kontext. Dává jim tak druhý život a prostřednictvím svých instalací jim píše alternativní scénáře bytí.

Do nejmenšího detailu propracované kostry zvířat Hidea Takedy jako by vypadly z anatomického atlasu vyhynulých zvířat. Japonský karikaturista snímá jejich děsivost barevným akcentem a humorem jim vdechuje nový život.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Resurrection: Sokol Skála Valečka Takeda