Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Rekonstrukce paměti

21. 9.-20. 11. / DOX / Aktivistické umění

Do 20.11.2017 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Rekonstrukce paměti.

Ve výstavním projektu Rekonstrukce paměti se umělci, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli okupaci východní Ukrajiny, vyrovnávají se svou ztrátou. Různými způsoby uměleckého vyjádření hledají cesty ke svým původním životům, příběhům a vzpomínkám. Výstavu doplňují práce umělců, kteří sami z okupovaných území nepocházejí, ale zabývají se tématem vnitřního vysídlení.

Ruská okupace Krymu a vpád ruských vojsk na východní Ukrajinu v roce 2014 vyhnaly z domovů (podle oficiálních statistik) 2 miliony lidí, kteří byli nuceni uprchnout před ozbrojenými střety nebo před trestním stíháním za své politické názory. Dnes, o tři roky později, kdy je mnoho uprchlíků již usazeno v nových domovech, se ukazuje, že problémy spojené s nedobrovolným přesídlením zdaleka neskýtají jen hmotné škody.

Nejenže nás okupace připravila o domovy, byli jsme vytrženi ze svých kořenů a kontinuita našich osobních příběhů byla přerušena. V tom spěchu při balení osobních dokladů a peněz jsme si s sebou nestihli vzít stará alba s fotografiemi po babičce, matčiny šperky, své první hračky a všechny ty drobnosti, které představovaly naše vzpomínky. Tyhle věci nikdo nezachraňuje. K založení nového domova by nepomohly, a ani by neudělaly nový život lepším. Celá léta jsme tato tichá svědectví o své existenci schraňovali až do kritického okamžiku, kdy jsme je museli opustit, čímž jsme přišli o své hmotné vzpomínky. Jak se s takovým traumatem vyrovnáme, se teprve ukáže.

Tak o své ztrátě hovoří umělci v první osobě skrze vlastní zkušenost a jako přímí účastníci traumatických událostí spojených s konfliktem na Ukrajině. Nejrůznějšími prostředky uměleckého vyjádření zkoumají možnosti, jak své hmotné vzpomínky získat zpět.

Autorky Lia Dostljeva a Julija Polunina-But tak například v instalaci Pláž (2016) shromáždily prostřednictvím osobních žádostí a sociálních médií oblázky, které si lidé často vozívali domů jako suvenýr z letní dovolené na Krymu. V díle tak znovu vytvářejí společný prostor vzpomínek a fyzickou rekonstrukci místa, k němuž se tyto vzpomínky váží.

Instalace Serhije Zacharova Terra-ikony(2016) je rekonstrukcí pokoje v Doněcku, kde se okna otevírají do minulosti a je z nich vidět předválečný záznam z webové kamery. Zacharov, označovaný mezinárodními médii jako „donětský Banksy“, byl kvůli svému street-artu kriticky namířenému proti představitelům samozvané Doněcké lidové republiky v roce 2014 zadržen a mučen. V Centru DOX představil v témž roce performance s názvem Dům z karet.

Základem projektu dalšího z autorů Viktora Korvika je trojrozměrný model nového mezinárodního letiště v Doněcku, které bylo vybudováno v roce 2012 a zničeno během války v Donbasu v roce 2014. Propagační film vytvořený u příležitosti otevření nového terminálu zachycuje ideální obraz budoucnosti a virtuální realita vycházející z tohoto videa vytváří efekt přítomnosti, který činí ztrátu o to reálnější.

Podobně se o vlastní přímé zkušenosti vyjadřuje prostřednictvím svých projektů řada dalších autorů.

Výstava REKONSTRUKCE PAMĚTI, která byla poprvé představena v Kyjevě v roce 2016, je v Centru DOX rozšířena o díla umělců, kteří sice sami z okupovaných území nepocházejí, ale ve svých projektech se zabývají se zkušeností svých vysídlených spoluobčanů. Rozšíření výstavy vzniklo na základě společenského dialogu o masovém vysídlení a ztrátě domova, který výstava v Kyjevě podnítila
a který dodnes v ukrajinské společnosti pokračuje.

Partnerem výstavy je nezávislá kulturní nadace IZOLYATSIA, kterou v červnu 2014 obsadili zástupci samozvané Doněcké lidové republiky. Kanceláře, galerie a umělecké prostory nadace v Doněcku byly v průběhu následujících měsíců vyrabovány a zdemolovány. Budovy nadace jsou využívány jako skladiště zbraní, vojenský výcvikový tábor a věznice. Nadace byla nucena evakuovat svůj tým a přesunout své aktivity do Kyjeva, kde v současné době působí.  Příběh této okupované galerie představil DOX v roce 2014 v rámci výstavy Kultura a konflikt: Izolyatsia v exilu.

Vystavující umělci:
Olena Bulyhina (Stachanov, Luhanská oblast, Ukrajina – Londýn, Velká Británie)
Viktor Korvik (Doněck, Doněcká oblast, Ukrajina – Kyjev, Ukrajina)
Andrij Dostljev (Brjanka, Luhanská oblast, Ukrajina – Poznaň, Polsko)
Lia Dostljeva (Doněck, Doněcká oblast, Ukrajina – Poznaň, Polsko)
Krolikowski Art (Doněck, Doněcká oblast + Sevastopol, Krym – Slavutyč, Ukrajina)
Marija Kulikovska (Kerč, Krym, Ukrajina – Kyjev, Ukrajina – Malmö, Švédsko)
Julija Polunina-But (Simferopol, Krym, Ukrajina – Kyjev, Ukrajina)

Kateryna Jermolajeva (Doněck, Doněcká oblast, Ukrajina – Kyjev, Ukrajina)

Serhij Zacharov (Doněck, Doněcká oblast, Ukrajina – Kyjev, Ukrajina)

Emine Zijatdinova (Uzbekistán – Krym, Ukrajina – Kyjev, Ukrajina)

Žanna Kadyrova (Kyjev, Ukrajina)

Olja Mychajljuk (Kyjev, Ukrajina)

Kurátoři: Lia Dostljeva, Andrij Dostljev

Lia Dostljeva (nar. 1984) a Andrij Dostljev (nar. 1984) jsou ukrajinští umělci a kurátoři v současnosti žijící a působící v Polsku. Ústředními tématy jejich zájmu jsou paměť, trauma a identita – a to jak osobní, tak kolektivní.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Rekonstrukce paměti