Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Re|conceptualizing Roma Resistance

Do 8. 7. 2016 bude v Goethe Insitutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Re|conceptualizing Roma Resistance.

Výstava (Re)conceptualizing Roma Resistance v rámci Světového romského festival KHAMORO byla zahájena 3.6.2016 diskuzí s kurátorkou Tímeou Junghaus.

Umělci: Daniel Baker, Júlia Baki, Tibor Balogh, Miklós Déri, Lada Gaziova, Sead Kazanxhiu, Delaine Le Bas, Dusan Marinkovic, Tamara Moyzes, Csaba Nemes, Alex Schikowski, Marcin Tas

Kurátorka: Tímea Junghaus

Romská komunita se svými 10 až 12 miliony příslušníky představuje nejen jednu z největších, ale také nejrůznorodějších menšin v Evropě. Přesto jsou Romové dodnes konfrontováni se stereotypy a předsudky, které vycházejí z pětisetleté historie vyčleňování, diskriminace a pronásledování. O tom, že se na příběh Romů dá nahlížet jinak než jako na oběti, svědčí příklady odporu, vzpoury a hrdinských činů Romů jako byla obě romská povstání v Osvětimi v roce 1944 nebo činnost v rámci celoevropského partizánského hnutí za nacistického režimu. Jde přitom o změnu prizmatu, jímž byla komunita historicky nazírána, o to, abychom se osvobodili od historicky zakořeněného úhlu pohledu a klišé, které Romy staví do role obětí. Namísto narativu o utlačování nastupují příběhy o odporu, hledání vlastní identity a schopnosti prosadit se.

Výstava kurátorky a kunsthistoričky Tímey Junghaus se zaměřuje na motiv romského odboje, který kurátorka chápe jako klíčový aspekt romských dějin a zároveň vyzdvihuje romské umění jako vědomou a kreativní formu romského odboje, podobu kulturního přežití a projev etnického a politického zasazení se o budoucnost Romů. Nové pojetí historické zkušenosti, vycházející z romské perspektivy je součástí nové romské identity, která se odráží nejen ve výtvarném umění.

Být v opozici nestačí. Jakmile se situace zklidní, je třeba začít pracovat sama na sobě.
bell hooks (afroamerická feministka, *1952)

Výstava je inspirována aktuálními vědeckými poznatky vycházejícími ze spolupráce Institutu Toma Lantose a ternYpe International Roma Youth Network a La Voix des Rroms. Výstavu podpořila Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu.

Výstava probíhá za laskavé podpory Nadace Alfreda Toepfera F.V.S., Hellerau – Evropského centra umění Drážďany a Evropské romské kulturní nadace.

Více informací: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20755377Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Re|conceptualizing Roma Resistance