Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Re-shape/d: děti vs. umělci

Do 2.11.2019 bude v západním křídle Invalidovny, Sokolovská 24/136, Praha 8, v 1.patře (vstup je ze západu – od města), přístupná zajímavá výstava Re-shape/d: děti vs. umělci. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

RE_SHAPE/D je výsledkem roční práce šestice gymnaziálních studentů, která žije uměním. Nově si zkouší roli kurátorů, protože jsou to oni a galerie současného umění, kteří často upozorňují na problémy dnešní doby. Tímto projektem se chtějí podílet na tvorbě témat soudobého umění. Za jeden z největších problémů postmoderní společnosti pokládají informační zahlcenost.
Pod jedním pojmem (slovem) si každý představí jinou věc – jiný obraz. Studenti – kurátoři vám chtějí nabídnout různost obrazů, které si pod stejným slovem (názvem) představí informacemi a zkušenostmi nezatížené dítě a dospělý člověk – umělec.

☟Koncept:☟
Myšlenka RE_SHAPE/D spočívá v tom, že na jednom konci stojí dílo současného umělce a na druhém výtvarná práce předškoláka nebo žáka prvního stupně ZŠ. Jediná informace, na základě které děti tvoří, je právě slovo – název díla. Budete tedy moci srovnat dvě velmi odlišné obrazové interpretace téhož. Součástí výstavy je film, který vznikal po dobu celého procesu. Natočili jsme postřehy dětí k daným uměleckým dílům a komentáře umělců k dětským výtvarným pracem.

Výstavu RE_SHAPE/D podporují a svá díla zapůjčí:
Krištof Kintera
David Böhm
Jiří Franta
Jiří Surůvka
Patrik Hábl
Marie Ladrová
Veronika Drahotová

Kurátoři:
Marek Mirčev
Hubert Švaříček
Klaudie Moravcová
Rozálie Švaříčková
Sofie Moravcová
Matěj Rendl

Koordinace:
Mgr. Zdeňka Rocha
Mgr. Pavel Fiala

Web:
www.reshaped-cz.webnode.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Re-shape/d: děti vs. umělci