Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy První vlaštovka Landscape festivalu Praha 2018, do 18.3.2018

Pouze do 18.3.2018 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit zajímavou výstavu První vlaštovka Landscape festivalu Praha 2018.    13. 3.2018 18:30 h: odborná diskuze !

Výstava prezentující záměry Landscape festivalu Praha 2018.

Výstava projektů a koncepcí pro vybrané lokality MČ Praha 3, MČ Praha 7 a MČ Praha 8.

Koncepční studie, soutěže a studentské projekty.

Vyhlašujeme OPEN CALL na projekty do veřejného prostoru v rámci letošního ročníku, který se bude konat na území Štvanice, Rohanského ostrava, Karlína a na vrchu Vítkov.

Více informací naleznete na www.landscape-festival.cz

Praha se v letních měsících stane dějištěm mezinárodního krajinářského festivalu Landscape, který se dotýká městského veřejného prostoru a urbanizované krajiny v České republice. Již od 7. do 18. března nabídne pořádající Galerie Jaroslava Fragnera výstavu s názvem „Objevte pražskou divočinu!“, jež představí letošní záměry Landscape festivalu, projekty a koncepce pro vybrané lokality městských částí Praha 3, Praha 7 a Praha 8. Součástí bude odborná debata, která se uskuteční 13. března 2018.

Pro letošní ročník Landscape festivalu byly na základě rozpravy s odbornou veřejností vybrány pražské lokality, které jsou v současnosti tématem diskuzí o jejich nové budoucnosti – vrch Vítkov, ostrov Štvanice, Rohanský ostrov a Nákladové nádraží Žižkov. Ty by se měly v rámci budoucí revitalizace stát příkladem kvalitního rozvoje městské krajiny a veřejného prostoru v širším centru Prahy. Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude udržitelnost kvality životního prostředí ve vztahu k městské krajině a veřejnému prostoru českých měst a diskuze o adaptaci na změny klimatu. Festival představuje Prahu v nových environmentálních souvislostech.

Festival nemá centrální prostor. Jeho hlavní ideou je vytvoření alternativní turistické trasy vůči přehřátému centru, vzájemné propojování „pražských divočin“ a představení potenciálů možných budoucích center společenských aktivit daných městských částí. Dále také hledání širších urbanistických vztahů i k dalším lokalitám např. Holešovická tržnice, Bubny, Florenc, Palmovka, Olšanská nebo Jarov. Na mnoha místech této linie již brzy rozkvetou narcisy vysázené v rámci podzimního workshopu. Ty jako předvoj rozsvítí trasu blížícího se festivalu a upozorní na místa, na nichž se za pár měsíců objeví site-specific instalace a intervence.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy První vlaštovka Landscape festivalu Praha 2018, do 18.3.2018