Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy projektu Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude ve Fotograf Gallery, Školská 28 a Trafo / Ex Post

Do 4.3.2016 bude ve 3 galeriích v centru Prahy: Fotograf Gallery, Školská 28 (obě ve Školské 28, Praha 1) a Trafo / Ex Post (Příčná 1, Praha 1), přístupná zajímavá skupinová výstava mezinárodního projektu Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude.

Výstava představí díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska za účelem pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí. Výstava je součástí mezinárodního projektu Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty, který zkoumá provázanost post-industriální společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. K výstavě vyjde obsáhlý česko-anglický katalog.

Na výstavu tematicky naváže mezinárodní symposium Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty, připravené ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze ( 5. – 6. 2.). Zaměří se zejména na vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty současných představ o tom, co pro nás znamenají slova jako prostor, prostředí, krajina a země, včetně topografie o-kraje, přechodové zóny, meze, jejího stanovení a překročení. Pozvané české i zahraniční přednášející z řad umělců, kritiků, architektů, environmentalistů, sociologů, filosofů a vědců spojuje dlouhodobý odborný zájem o působení člověka na krajinu a zemský ekosystém.

Jak v lidských, spíš než statistických systémech zachytit, porozumět, vyjádřit viditelné i nezřetelné symptomy proměn, kterými krajina prochází, včetně těch místních i těch globálních? Nabízí současné umění orientaci v těchto pohyblivých a nejistých územích? Naznačují četné umělecké a mezioborové projekty, festivaly a setkání k problematice antropocénu možné cesty?

Projekt Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty je koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI/Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS). Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Výstava představí díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska za účelem pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí. Výstava je součástí mezinárodního projektu Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty, který zkoumá provázanost post-industriální společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. K výstavě vyjde obsáhlý česko-anglický katalog.

Na výstavu tematicky naváže mezinárodní symposium Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty, připravené ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze ( 5. – 6. 2.). Zaměří se zejména na vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty současných představ o tom, co pro nás znamenají slova jako prostor, prostředí, krajina a země, včetně topografie o-kraje, přechodové zóny, meze, jejího stanovení a překročení. Pozvané české i zahraniční přednášející z řad umělců, kritiků, architektů, environmentalistů, sociologů, filosofů a vědců spojuje dlouhodobý odborný zájem o působení člověka na krajinu a zemský ekosystém.

Jak v lidských, spíš než statistických systémech zachytit, porozumět, vyjádřit viditelné i nezřetelné symptomy proměn, kterými krajina prochází, včetně těch místních i těch globálních? Nabízí současné umění orientaci v těchto pohyblivých a nejistých územích? Naznačují četné umělecké a mezioborové projekty, festivaly a setkání k problematice antropocénu možné cesty?

Účastníci symposia: Guy van Belle /BE/CZ/, Vít Bohal,Dustin Breitling /US/, Peter Cusack /GB/, Petr Gibas,András Heszky/HU/(Translocal Institute), Stanislav Komárek, Alena Kotzmannová, Julia Martin /IS/DE,Pavel Mrkus, Ivo Přikryl, Martin Říha, Ivar Smedstad /NO/, Matěj Spurný, Tereza Stöckelová, Martin Škabraha, John Jordan /FR/ a Isabelle Frémeaux /FR/GB/ (The Laboratory of Insurrectionary Imagination).

Program, blog, archiv: http://frontiers-of-solitude.org/

Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Julia Martin, Ivar Smedstad.

Projekt Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty je koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI /Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS). Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014

Podpora a partneři: Agosto Foundation, Fotograf Gallery, Ex Post, Francouzský institut v Praze, Maďarský institut Praha

Mediální partneři: ArtMap, A2, jlbjlt, kulturissimo.cz, Artalk, Skandinávský důmFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy projektu Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude ve Fotograf Gallery, Školská 28 a Trafo / Ex Post