Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Profesorská republika

Do 30.11.2018 bude ve foyer Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá panelová výstava Profesorská republika.

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě republikánského a demokratického Československa výstavu, která prostřednictvím biogramů představuje takřka tři desítky mužů a žen spojených svým životem a fakultním angažmá s první republikou. Z pražského univerzitního prostředí vzešli nejen T. G. Masaryk, první prezident republiky, či Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí a Masarykův nástupce v prezidentském úřadě. Během dynamického dvacetiletí 1918–1938 se také další pedagogové FF UK významně objevovali mezi politickými představiteli, diplomaty, státními úředníky a veřejnými intelektuály. Záměrem výstavy je připomenout alespoň některé osobnosti reprezentující kontinuitu zdejších intelektuálních tradic, z nichž vyrůstá naše společná česká a evropská identita i přináležitost k západnímu civilizačnímu okruhu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Profesorská republika