Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Pražské veduty 18.století

Do 4.6.2017 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Pražské veduty 18.století.

Výstava zachycuje na 197 grafických listech vzhled a proměny Prahy v průběhu 18. století. Je založena na sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy. Zápůjčkami některých vzácných, jen jednotlivě zachovaných grafických listů přispěla rovněž Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Poprvé tak může návštěvník spatřit řadu dosud nevystavených, nebo jen málo známých pohledů na Prahu, její zákoutí a významné stavební a umělecké památky.

Pražské veduty provedené grafickými technikami nám podávají průběžnou zprávu o vzhledu města již více než pět set let. 18. století je obdobím proměny městské veduty. Tvorba umělců je charakterizována postupným odklonem od zpodobnění města jako výlučně jednolitého, monumentálního celku a je vedena snahou o zachycení charakteru města prostřednictvím pohledů do jeho interiéru. Konec století je pak spojen s proměnami životního stylu, podmíněného filozofií osvícenectví. Snaha malířů a grafiků je vedena rostoucí potřebou zobrazení města v jeho živé podobě, v jeho provázanosti s okolní krajinou a přírodou.

Na výstavě jsou tak prezentovány nejen celkové pohledy na město, ale jsou zde v úplnosti představeny velké obrazové soubory s pohledy na jednotlivé městské části, vytvořené podle kresebných předloh Friedricha Bernharda Wernera a vydané okolo roku 1740 v Augsburgu. Podobu města na samém konci 18. století nám pak představuje soubor dvaceti osmi listů otce a syna Filipa a Františka Antonína Hegerových, vydaný v Praze v roce 1796. Mimořádně cenný je rovněž soubor grafických listů s pohledy na Prahu a její části z vltavských břehů, vytvořený v letech 1792–1794 podle předlohových kreseb Ludvíka Kohla.

Vedle celkových pohledů na Prahu a její jednotlivé části je na výstavě představen rovněž soubor grafických listů, zachycujících významné události, které se zapsaly nejen do dějin města, ale často i do jeho vzhledu. Připomenuty jsou tak nejen slavné korunovace Marie Terezie v roce 1743 a Leopolda II. v roce 1792, ale i obsazení Prahy francouzskou a pruskou armádou ve 40. letech 18. století či obléhání města v roce 1757. Mimořádnou přírodní katastrofu způsobila rozsáhlá povodeň, při které byla zatopena na přelomu února a března 1784 velká část Starého Města pražského a Malé Strany.

Součástí výstavy je rovněž soubor otisků výučních (tovaryšských) listů z konce 18. a počátku 19. století, provedených v květnu 2016 v grafických dílnách Akademie výtvarných umění v Praze z původních desek ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.

 Na výstavě bude k vidění funkční dřevěný hlubotiskový lis. Lis zkonstruoval v roce 1985 prof. Ladislav Čepelák podle plánů Abrahama Bosse z roku 1645.

Dne 25. 3. 2017, 1. 4. 2017 a 22. 4. 2017 od 14 do 17 hodin budou probíhat ukázky práce s lisem.

K výstavě je vydána stejnojmenná česko-anglická publikace se soupisem a podrobným popisem 420 grafických listů s pohledy na Prahu a její části. Kniha bude slavnostně pokřtěna 4. dubna 2017.

Doprovodné programy k výstavě:

Proměny Staroměstského náměstí

Komentované prohlídky pro veřejnost s autory výstavy: 29. 3. 2017, 26. 4. 2014, 31. 5. 2017,
vždy v 17 hodin ve výstavním sále v hlavní budově muzea.

Pro střední školy jsou pořádány workshopy s lektorem věnované prezentaci čárového leptu z měděné matrice. Program vede Mgr. Luboš Kubíček (Muzeum hlavního města Prahy) a student AVU Adam Panáček. Termíny: 20. 4. 2017 a 17. 5. 2017 vždy od 9:15 do 11 hodin. Na program je nutné se předem objednat. Rezervace na e-mailu kubicek@muzeumprahy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Pražské veduty 18.století