Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

5. 4.-19. 3. / Muzeum hl.m.Prahy / Film

Do 19.3.2017 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná velmi zajímavá výstava Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů.

Atmosféru potemnělých sálů s vrzajícími řadami dřevěných sedadel, do kterých pozdně příchozí směruje paní uvaděčka za pomocí baterky, pro běžného smrtelníka-návštěvníka biografu zapovězenou promítací kabinu s promítacími přístroji a kotouči filmu, seznámení se s prvními provizorními promítáními kočovných kinooperatérů stejně jako s velkorysými moderními premiérovými kiny časů prvorepublikových i uvolňujících se let šedesátých, mnoho desítek filmových plakátů vylepovaných týden co týden v pražských ulicích a různé další atributy fenoménu pražských biografů ‒ to vše návštěvníkovi nabídne a připomene výstava realizovaná ve dvou sálech hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy od dubna 2016 do března roku 2017.

Sbírkové předměty – promítací přístroje z dob počátku kinematografie, stejně tak její zlaté éry, historické snímky, filmové plakáty, dobové plány a adresáře – umožní návštěvníkovi výstavy udělat si představu o proměnách nejen filmových projekcí, ale zejména o počtu a lokalitách mnohdy svérázných či unikátních kinosálů od jejich vzniku po začátku 20. století až po jejich ústup před mnohasálovými unifikovanými komplexy v nedávné době. Součástí výstavy bude i funkční biograf, z jehož dřevěných dobových sedadel budou návštěvníci-diváci sledovat filmy experimentálně a umělecky dokumentující Prahu – především snímky Otakara Vávry Světlo proniká tmou (1931) a Žijeme v Praze (1934) a Alexandra Hackenschmieda Bezúčelná procházka (1930). V tomto sále bude i maketa promítací kabiny, což umožní nahlédnout i do běžně nepřístupného zázemí každého kina.

Vedle promítacích přístrojů z dob počátků kinematografie, filmových plakátů a plánů je součástí výstavy také funkční biograf s dřevěnými dobovými sedadly. Tento biograf poslouží 8. 2. a 16. 2. 2017 jako místo promítání krátkometrážních filmů, filmu Pátá čtvrť a také připravovaného snímku Obraz pražské periferie.

Biograf v biografu / Kino 16
8. 2. 2017 od 17:30 hodin
Seznam promítaných krátkometrážních filmů:
Praha Jana Kříženeckého – dokumentární film z roku 1981
Portrét průkopníka naší kinematografie a fotografa staré mizející Prahy.

Pražské konfrontace – dokumentární film z roku 1976
Jiří Adamíra na ukázkách ze starých němých hraných filmů vtipně konfrontuje tehdejší
a novou Prahu.

Magistři smíchu – dokumentární film z roku 1978
Dva velikáni českého filmu – Karel Lamač a Martin Frič – ve vzpomínkách jejich současníků i mladších filmařů a herců. Film se natáčel v dnes již zrušeném kině Zvon a jedná se
o poslední vystoupení Jana Wericha ve filmu.

Vášeň kinooperatéra – dokumentární film z roku 1978
Dokument o zapáleném filmovém sběrateli a nadšenci panu Bašusovi.

Adresář
Poetický pohled na bývalou starou dělnickou čtvrť Žižkov.
Všechny filmy budou promítány z 16mm filmového pásu starou promítačkou. Akce bude doplněna přednáškou o některých dnes již zrušených kinech.

Promítání s režisérem Josefem Císařovským
16. 2. 2017 od 17:30 hodin
V rámci promítání vystoupí režisér Josef Císařovský, který uvede svůj film Pátá čtvrť
a představí připravovaný snímek Obrazy pražské periferie. Ten je inspirovaný fotoscénářem k nerealizovanému filmovému projektu Botič potok chudých zakladatele české dokumentární školy Jiřího Lehovce.
Film Pátá čtvrť vypráví o novodobé historii pražského ghetta – dříve Josefova či „páté čtvrti“, o zdejším geniu loci, o tom, jak tato čtvrť formovala život, osudy a sny současné generace. O svém vztahu k tomuto místu promluví mnoho slavných i neznámých rodáků – umělci, lékaři, herci, historici architektury i umění, rabíni, neopominutelné postavy i obskurní postavičky plné bizarních příběhů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů