Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Pravda i krása: ukrajinské umění ve stínu války

Do 15. 8. 2023 je v galerii Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5, přístupná velmi zajímavá výstava Pravda i krása: ukrajinské umění ve stínu války.

Realita války očima českých fotografů se potkává s uměním ukrajinských výtvarníků v Portheimce

Galerie Portheimka představuje výstavu vynikajících českých fotografů o dění na Ukrajině. Pětice autorů Jarmila Štuková, Jakub Plíhal, Milan Jaroš, Gabriel Kuchta a René Volfík dokumentuje skrze své fotoaparáty nejenom válečné běsnění, ale také jeho přímé či nepřímé dopady.

Záštitu nad výstavou převzal radní pro kulturu Prahy 5 Štěpán Rattay (PIRÁTI). „Chtěl bych, aby se galerie Portheimka opět stala místem setkávání a dialogu. Výstava „Pravda i krása“ reaguje na jedno z nejvážnějších témat dnešní doby. Je koncipována jako interakce mezi současnými ukrajinskými umělci a českými dokumentaristy, kteří nás prostřednictvím svých fotografií informují o dopadech války na Ukrajině,“ komentuje koncept výstavy Rattay.

Výsledný dojem z výstavy Pravda i krása: ukrajinské umění ve stínu války má spočívat na konfrontaci dvou rovin ukrajinské reality. Ty jsou jen zdánlivě neslučitelné s krutou pravdou války, utrpením i nadějí a krásou ukrajinského umění. Součástí expozice je i výkladová chronologie ukrajinských nesnází s mocným severovýchodním sousedem a ukázka nejčastějších propagandistických figur, jimiž se Rusko pokouší zastřít pravdivý stav věci.

Aby se návštěvníci ve složitém konfliktu lépe orientovali, byl přizván ke spolupráci renomovaný ukrajinista David Svoboda. Společně s malířkou Annou Hábovou, která ovládá také umění kaligrafie, vysvětlují na kreativně komponované časové ose důležité mezníky ve vztazích obou zúčastněných aktérů.

V českých médiích i ve veřejnosti totiž stále rezonují definice a zkratky, které společnost velmi matou a těžce se pak v celé problematice orientuje. Autoři výstavy chtějí galerii využít jako takové „plátno“ pro prezentaci neustále opakujících se dezinformačních hesel, které se šíří veřejným prostorem nejrůznějšími kanály.

„Výstava propojuje díla ukrajinských umělců, fotografie z dosud probíhající války českých dokumentárních fotografů, neotřelý vizuální styl písmomalířky a důležitá historická data renomovaného ukrajinisty. Doufám, že z ní návštěvník odejde nejen duševně povznesen, ale také informačně obohacen,“ říká kurátorka výstavy a fotografka Jarmila Štuková.

Historik Svoboda uvádí na základě své dlouholeté expertizy v oblasti historie obsah jednotlivých tezí na pravou míru, a to ve formě vizuálně atraktivních vysvětlujících popisků. Celá koncepce tak získala důležitý, ovšem nevtíravý edukativní rozměr.

Těžké téma války odlehčuje ve druhé části výstavy expozice současných ukrajinských výtvarníků a umělců s díly, která zejména charakterizují jejich postoje k vlastní zemi.

Doprovodným programem výstavy jsou exteriérové panely o Ukrajině, které oživují piazzettu před kostelem sv. Václava a zároveň zvou širokou veřejnost k její návštěvě do 15. srpna 2023.

Provozní doba galerie Portheimka je denně od 13:00 do 18:00 hodin, kromě v pondělí, kdy je zavřeno. Vstup je zdarma.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Pravda i krása: ukrajinské umění ve stínu války