Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Praha v proměnách času

Do 20. 11. 2022 je v Galerii Jindřišské věže, Jindřišská ulice, Praha 1, 3. a 10. patro, přístupná zajímavá a krásná výstava Praha v proměnách času. Otevřeno denně od 10 do 19 h. 

Praha v 19. století na obrazech Vincence Morstadta a Václava Jansy a dnes na fotografiích Tomáše Sysla nám ukazuje proměnu Prahy za téměř 200 let. Během této poměrně krátké doby se odehrálo několik velkých změn.

• Po velkých pražských povodních se ve 40. letech 19. století začaly budovat v Praze nábřežní zdi, které radikálně proměnily podobu města – do té doby zde byly přirozené břehy.
Kvůli jejich výstavbě se nedochovaly původní rybářské, pískařské a plavecké osady a většinou ani středověké stavby u vody. Výstavba nábřeží byla asi největším zásahem do vizuální podoby Prahy, její většina byla hotová do začátku 20 století.
• V druhé polovině 19. století vstoupila od Prahy průmyslová revoluce. Na tehdejších periferiích – Smíchově, Košířích a Holešovicích se stavěly
továrny a další průmyslové objekty, které zásadně změnily charakter města.
• Výstavba železničního spojení v polovině 19. století předznamenal konec pražského opevnění. Pražské hradby postupně začaly mizet, neboť překážely překotnému rozvoji města. Nejdříve se proměnily v městská korza a nakonec byly zcela zbořeny a rozebrány.
• Když se Praha v roce 1918 stala hlavním městem nové republiky a byl přijat zákon o Velké Praze, podle kterého se Praha rozšířila mimo historická pražská města, byla přeměna Prahy ve velkoměsto moderního rázu dokonána.
Štěstím je, že si na mnoha místech uchovala své středověké a barokní kouzlo, čehož jsou obrazy mistrů Morstadta a Jansy, a fotografa Tomáše Sysla důkazem.
Posuďte sami.

Speciální poděkování patří:
Lucie Dolfi, David Černý, Tomáš Sysel, Petra Špatná, Rastislav Horváth, Ctirad Ženka, Marek Rajnoch, Tadeáš Tulach, Tereza Lysá.

Ve spolupráci s Miluju Prahu a Tomáš Sysel a Fotonova.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Praha v proměnách času