Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Posláni na sever (s fotografiemi – 15 portrétů Vojtěcha Vlka)

Do 7. 10. 2021 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Posláni na sever.

Výstava Posláni na Sever: Češi na nucené práci v Norsku v letech druhé světové války zachycuje dosud jen velmi málo známý osud půl druhé tisícovky Čechů, kteří se v letech druhé světové války nedobrovolně ocitli v Norsku, kde se v drsných severských podmínkách museli podílet na výstavbě opevnění, železnic, cest a dalších zařízení, sloužících nacistickým okupantům. Po válce se nuceně nasazení začali scházet vedeni pocitem sounáležitosti v nevšední zkušenosti z dalekého Severu. Začali si říkat „Noráci“.

Výstava zahrnuje faktografickou část, kde jsou prezentovány základní údaje a dobové materiály. Druhou částí výstavy je soubor 15 fotografických portrétů potomků nuceně nasazených, s nimiž autorský tým jednal. Spolupráce s potomky přinesla výzkumu nový rozměr, když kromě poskytnutí jedinečných materiálů uchovávaných v rodinných pozůstalostech bylo možné sledovat obraz, jaký nucené pracovní nasazení v Norsku a doba války obecně zanechaly v rodinné paměti přes jednu i více generací. Fotografie pořídil známý fotograf Vojtěch Vlk.

Výstava je součástí bilaterálního výzkumného a vzdělávacího projektu Česko-norská memorabilia, který vznikl za spolupráce Oddělení skandinavistiky Filozofické fakulty UK a Institutu moderních sociálních dějin Norské technické a přírodovědecké univerzity v Trondheimu. Projekt podpořily Fondy EHP.

Poznatky z výzkumu jsou přístupnou formou zveřejňovány na webových stránkách projektu, určených široké veřejnosti. Stránky mj. obsahují databázi všech Čechů nuceně nasazených za druhé světové války v Norsku a také množství dalších medailonků, dobových fotografií a osobních příběhů.

Úvodní strana projektuFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Posláni na sever (s fotografiemi – 15 portrétů Vojtěcha Vlka)