Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole

Do 30.9.2018 bude ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice, přístupná velmi zajímavá výstava Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole.

Slovinský architekt Jože Plečnik se narodil 23. ledna 1872 v Lublani. Studium absolvoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Otto Wagnera, kde navázal přátelství s českým architektem Janem Kotěrou. Jeho přispěním získal roku 1910 místo profesora dekorativní architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po vzniku samostatné Československé republiky byl Plečnik roku 1920 jmenován prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem architektem přestavby Pražského hradu na moderní prezidentské sídlo. Již o rok později se navrátil do Lublaně, kde začal působit jako profesor architektury na nově založené univerzitě. I přes velkou vzdálenost nadále pracoval na úpravách Pražského hradu, které realizoval s pomocí svého žáka a asistenta Otto Rothmayera až do roku 1934. Jože Plečnik zemřel 7. 1. 1957 v Lublani.

Výstava prezentuje Plečnikův dům, který architekt sám označil za své „pokusné pole“. Dům byl svébytným ateliérem, kde architekt nejen pracoval na svých projektech, ale také vyučoval své oblíbené žáky. Obnovené interiéry domu jsou na výstavě představeny mimo jiné na působivých barevných fotografiích. Součástí výstavy je také krátký film zachycující průběh obnovy této památky. Výjimečnou Plečnikovu osobnost přibližuje vystavená osobní korespondence, skici projektů a architektovy autentické kreslicí pomůcky.

Plečnikův dům s celou architektovou pozůstalostí byl zakoupen roku 1971 městem Lublaní. Odbornou správou bylo pověřeno Muzeum architektury Lublaň, které o dům a zahradu pečovalo do roku 2010, kdy obojí přešlo do péče Muzea a galerií města Lublaně. Po celkové obnově, která byla uskutečněna v letech 2008 až 2015, je dnes Plečnikův dům zpřístupněn veřejnosti jako instalovaná památka moderní architektury se stálou expozicí, výzkumným centrem, prostorami pro dočasné výstavy a vzdělávací programy.

Muzeum hl. m. Prahy a Muzeum a galerie města Lublaně mají unikátní zkušenosti s obnovou a restaurováním památek moderní architektury. Proto je jedním z hlavních bodů vzájemné spolupráce výměna výstav o metodice obnovy architektonických děl Jože Plečnika v Lublani
a jeho žáka Otto Rothmayera v Praze. V termínu od 2. 2. do 6. 5. 2018 představilo Muzeum
hl. m. Prahy ve výstavních prostorách Plečnikova domu výstavu Plečnik a Rothmayer. Dva přátelé, dva domy, dvě města.

Výstavu pořádají: Muzeum hlavního města Prahy – Centrum památek moderní architektury ve spolupráci s Muzeem a galeriemi města LublaněFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole