Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Petra Hampla: Ex libris a volná grafika

Do 30.9.2016 bude ve všední dny 13 – 17 ve foyer Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Petra Hampla: Ex libris a volná grafika.

Petr Alois Hampl se narodil 9. 10. 1943 v Praze. Po absolvování základní školy studuje na Střední umělecko-průmyslové škole obor aranžérství výtvarnictví, kde absolvuje v roce 1960. V témže roce byl přijat na Akedemii výtvarných umění k prof. Silovskému. Po jeho odchodu přešel do graficko-malířské speciálky prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. V roce 1967 absolvuje cyklem grafických listů s námětem „Stvoření světa – rajská zahrada.“

Po absolutoriu pokračuje v grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů, které jsou vlastně plastickými obrazy, jak prezentuje na své první výstavě v roce 1970 v Galerii mladých v Mánesu v Praze. V této době se též žení s dcerou svého prvního učitele s Ivanou Mahelkovou.

Obsahově se tvorba autora pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu se silným důrazem na figurální studie dle modelu. Z těchto konkrétních prvků tvoří komposice s tématickým obsehem. Používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku. V grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou. Od roku 1971 se též zabývá restaurováním s licencí na obor užité umění – dekorativní malba, polychromie, stukolustra, sgrafita a zlacení.

V současné době se zase vrací ke grafické tvorbě Ex libris na přání sběratelů. Námětem jsou figurální motivy vytvořené technikou leptu a akvatinty v malém formátu někdy s použitím barvy a soutiskem dvou desek. Na konci roku 2010 obdržel Světovou cenu za kulturu.

http://www.petraloishampl.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Petra Hampla: Ex libris a volná grafika