Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy – Petr Vlček

12. 7.-11. 8. / Galerie Dolmen / Malba

Do 11.8.2017 bude v Galerii Dolmen, Pštrossova 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Petra Vlčka.

Výstava nabídne k vidění náhled do tvorby významného českého skláře a sochaře Petra Vlčka. K vidění budou především pro autora typické skleněné skulptury, doplněné o sochy z bronzu a obrazy. Autor je svou prací zastoupen mimo jiné i v NG, Národním technickém muzeu či v německých Kunstsammlungen der Veste a Ernsting Stiftung a v řadě dalších institucí. Autor má za sebou i bohatou historii výstav v zahraničí, v zemích jako je USA, Velká Británie, Dánsko, Německo, Francie či Japonsko.

CV z Wikipedie:

Petr Vlček (* 28. července 1962 v Praze) je český akademický sochař a umělecký sklář.

Mezi roky 1981 a 1984 navštěvoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, v letech 1984 – 1990 studoval design na katedře architektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V průběhu studií se postupně přikláněl k volné tvorbě, pod vlivem prof. Karla Vaňury se začal zajímat o tzv. ateliérové sklo. Cyklus grafik, které v roce 1988 vytvořil, později zakoupila grafická sbírka Národní galerie. V roce 1990 obdržel stipendium italského Ministero dei Beni Culturali v Římě.

Po absolutoriu nepřijal nabízený post asistenta v ateliéru designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové a vydal se na dráhu svobodného povolání. V roce 1992, 1996, 1998 a 2000 byly jeho práce vybrány newyorským muzeem v Corningu mezi sto nejzajímavějších a publikovány v NG Rewiev 13,17,19, a 21.

„Ve Vlčkově tvorbě se prolíná autorovo souznění s materiálem a jeho technická dovednost, křehkost užité hmoty a rudimentární, robustní téma jeho umělecké výpovědi. Tento kontrapunkt vyvolává neobvyklou přitažlivost Vlčkových děl, podobnou lidskému úžasu nad rozporností všech věcí světa.“

Milena Lamarová, text katalogu Český design 1980 – 1999, UPM Praha 1999Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy – Petr Vlček