Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Petr Šmaha – Rozbité brýle

10. 12.-12. 2. / Galerie Navrátil / Malba

Do 12.2.2016 bude v Galerii Navrátil, Vítkova 15, Praha 8, přístupná zajímavá výstava obrazů Petra Šmahy – Rozbité brýle.

Petr Šmaha
rok a místo narození: 1945, Slatina u Brna
studia: AVU, prof. F. Jiroudek, 1962 – 1968

Petr Šmaha se věnuje malbě, kresbě a grafice. Studoval na Škole uměleckého řemesla v Brně a na pražské AVU. Je jedním z nejvýznačnějších představitelů české figurální exprese od sklonku šedesátých let až po současnost.

Umělci, v jejichž díle je patrná expresivnost, mívají zpravidla tendence komentovat a reflektovat aktuální problémy kulturního, společenského a politického života. Tato spojitost se projevila i u Petra Šmahy: například Ve Špačkově galerii v Lysolajích vzbudila v roce 2008 poprask jeho apelativní výstava zvaná PROCES. Název odkazuje ke kafkovské kritice byrokracie a nesmyslného úředničení. Šmaha zde představil své obrazy a kresby z cyklu ČESKÉ SOUDNICTVÍ – kauza Mánes. Jde o osobní umělecké stanovisko k prohranému soudnímu sporu o budovu pražského Mánesa, který se vlekl po celá devadesátá léta a skončil rozsudkem zbavujícím Spolek výtvarných umělců Mánes nároku na budovu, kterou si za peníze svých členů v roce 1930 sám postavil.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Petr Šmaha – Rozbité brýle