Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Pet Cílek Heinriche – Spolkování – fotografie z akcí

Do 31.10.2016 bude v knihkupectví Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27, Praha 1, přístupná výstava fotografky Pet Cílek Heinriche – Spolkování – fotografie z akcí.

……………………
Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan byl, tehdy jako Občanské sdružení, shodou podivuhodných okolností, neoficiálně založen 17.11.1989…
Nikoliv na Národní třídě či Václavském náměstí, ale na levém břehu Vltavy!
Oficiální registrace na Ministerstvu vnitra proběhla ke dni 19.6.1990.

Až do započetí rekonstrukce Malostranské besedy mělo Sdružení své sídlo v této budově, tedy v bývalé malostranské radnici na Malostranském náměstí 21.

Nyní, od počátku rekonstrukce Malostranské besedy, jsme se přestěhovali naproti – na Malostranské náměstí 27.

Počátky našeho snažení byly veskrze občansko-politické (například snaha o samostatnou městskou část Malá Strana a Hradčany) a též kulturní (například zřízení galerie).

Nyní se snažíme spíše o zachování občanského a kulturního života v místě.
Spolek pořádá nebo spolupořádá různé společsnské akce pro děti i dospělé.
Především jsou to Masopust na Hradčanech a Malé Straně, Malostranské čarodějnice, Malování na chodníku, Malostranské Vánoce. Dále občanská setkání (ve Vojanových sadech) atd.

Od rekonstrukce Malostranské besedy, kde dříve Obecní galerie Beseda sídlila, je její činnost výrazně ztížena, protože v současném sídle není vhodný výstavní prostor.

Obecní noviny Malé Strany a Hradčan již dlouho nevyšly a zatím ani vycházet nebudou. Důvodem nejsou jen finance, ale i chybějící ruce, které by psaly a fotily a hlavy, které by to vše daly dohromady…
Nicméně vycházejí Malostranské noviny…Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Pet Cílek Heinriche – Spolkování – fotografie z akcí