Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Perspektivy keramické tvorby. Ceramics and its Dimensions. Shaping the Future

Do 11.11.2018 bude v Uměleckoprůmyslovém museu, 17.listopadu 2, Praha 1, přístupná zajímavá mezinárodní výstava Perspektivy keramické tvorby. Ceramics and its Dimensions. Shaping the Future. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Výstava experimentálních přístupů v tvorbě keramiky a porcelánu studentů evropských vysokých škol, jejich pedagogů a přizvaných hostů prezentuje myšlenky a procesy, které vznikly v rámci programu Creative Europe: Ceramics and its Dimensions a jeho podprogramu Shaping the Future. Projekt začal workshopem v německé porcelánce Kahla, kde se studenti, učitelé a další spolupracovníci ze čtyř partnerských univerzit sešli, aby hledali možnosti keramických materiálů a s tím souvisejících nových technologií.
Účastníci zkoumali několik témat: Globální budoucnost: životní prostředí, ekologie, ekonomika a společenské změny, 3D tisk – nový pohled na staré technologie a Kultura stolování: vliv na keramické koncepty.
Riikka Latva-Somppi, kurátorka výstavy, k tomu říká: „Z výstupů workshopu se rodí dobře navržené projekty, předměty spojené s tématem kultury stolování využívají nové technologie jak pro vlastní výrobu, tak pro vyjádření společenských změn. Staré technologie se setkávají s novými. Důraz je kladen na funkci, avšak roli zde hraje také iracionální myšlení vedoucí ke zdánlivě bláznivým a nepoužitelným nápadům, z nichž se nakonec mohou vyvinout ty nejrevolučnější inovace.“

Česká účast na výstavě

Výstava cestovala od roku 2016 po evropských městech, svou poslední reprízu má v Praze. Během příprav pražské výstavy mapoval kurátor Milan Hlaveš a Dita Hálová sedm ateliérů na pěti vysokých školách v České republice a jedné na Slovensku. Výstupy z klauzurních a diplomových prací sledovali s ohledem na klíčová témata výstavy, která přibližuje dění v současném designu keramiky a porcelánu.
České a slovenské projekty mají výtvarnou úroveň srovnatelnou se zahraničím. Množství originálních autorských cest se objevuje také v oblasti vývoje současných technologií, které nastupující generace designérů využívá ráda a v hojné míře. Čtyři vybrané ateliéry jsou zaměřeny na zpracování keramiky a porcelánu a další tři na produktový a průmyslový
design – s keramickými hmotami tedy pracují jen částečně. Realizace studentů obou typů ateliérů jsou ovšem na stejné profesionální úrovni, liší se snad jen výtvarným a technickým zpracováním. Podobně jako v evropské části výstavy, i zde studenty doplňují někteří jejich pedagogové a hosté-designéři. Nejen že působí na nejmladší generaci, ale sami jsou také ve své tvorbě experimentátory – a v mnoha případech frekventanty doktorských studií. Patří mezi ně Markéta Nováková a Mira Podmanická, Milan Pekař, Petr Stehlík, Studio Vobouch (Markéta Kalivodová a Richard Švejda), Matěj Polách a Vojtěch Říha (Superior Object), Roman Šedina nebo Zuzana Knapková. Stejně jako studenti i oni se mnohdy pohybují na hraně mezi designem a volným uměním.

Projekt Ceramics and its Dimensions

Ceramics and its Dimensions je široký projekt, který přináší výzkum historie a současnosti evropské keramiky a přispívá k rozvoji jejího inovačního potenciálu. Je podporován programem vypsaným Evropskou unií s názvem Creative Europe, v jehož rámci pracuje osmnáct předních evropských muzeí a univerzit činných v keramickém oboru v čele s muzeem porcelánu Porzellanikon v německém Selbu.

Program ve výstavě:

Součástí výstavy jsou aktivní zóny, ve kterých se můžete seznámit s tradičními technikami, které se používají při vytváření keramických objektů a nádob, s různými postupy výroby porcelánového hrnku a vytvořit si návrh vlastní keramické nádoby.
Programy pro veřejnost:
cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost s kurátory výstavy:
18. 9. 16. 10. a 6. 11. 2018 v 18 hodin
výklad zdarma k platné vstupence, sraz účastníků ve výstavním sále

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Perspektivy keramické tvorby. Ceramics and its Dimensions. Shaping the Future