Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Per astra ad monstra

Do 27.2.2016 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Per astra ad monstra.

Výstava jako předivo dějin. Projekt Per astra ad monstra je vizuální studií k dílu Markéty Jáchimové Enter the Void provázaný projekcí Davida Noska Studie I-IV.

Každé umělecké dílo se nachází v síti dějin a obrazů, proto se v něm zrcadlí díla minulosti a potenciální budoucnosti, která představují současnost. Přítomný okamžik je možné si představit jako kompozici mnoha časů minulých a potenciální budoucnosti. V tomto smyslu je pak třeba chápat malby Markéty Jáchymové Enter the Void (2015) i projekce Davida Noska Studie I-IV (2015), které zaujímají dominantní plochu galerie. Projekce jsou sestavené z kurátorského výběru obrazů, které reagují na malbu Enter the Void. Zde se obrazy jako simulakra váží k dílu Markéty Jáchimové principem přežívání (Nachleben) a sledují mnohačetné cesty obrazů, které jsou přítomny ve vystavené malbě. Dílo Studie představuje přímo rozevřené a rozprostřené záhyby času, který plyne přerývavě dopředu a zpět. Minulá díla se jako odlesky v hyperrealitě zrcadlí na stěnách galerie v neustálém pohybu, jako kdybychom otáčeli kaleidoskopem. Umění je ve své mase složeno z mnoha těchto odlesků a každé umělecké dílo se může zrcadlit do všech stran.

„Výstava Per astra ad monstra je otáčením kaleidoskopu, do kterého je možné přidat nová sklíčka či je ubrat, kaleidoskop totiž poskytuje nevyčerpatelné vhledy do dějin a interpretace obrazů samotných“ charakterizuje výstavu její autorka a kurátorka Eva Skopalová.

Markéta Jáchimová (*1988), studentka Ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického a Marka Meduny.

David Nosek (*1994), student Ateliéru supermédií pod vedením Davida Kořínka a Milana Mikuláštíka.

Autorka / kurátorka: Eva Skopalová
Spolukurátorka: Lucia Kvočáková

Doprovodný program

(začátek vždy v 16.30)

28/1 komentovaná prohlídka s kurátorkou
2/2 Komety na nebi co bylo, přednáška doc. RNDr. Martina Šolce, CSc. (MFF UK)
6/2 Hudba sfér pro hrnce a mísy, koncert Richter&syn
11/2 komentovaná prohlídka s kurátorkou
16/2 Keplerova tvarová vizualizace hudby, přednáška doc. PhDr. Romana Dykasta, CSc. (FF UK)
25/2 komentovaná prohlídka s kurátorkouFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Per astra ad monstra