Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Památky nás baví

3. 6.-21. 6. / Ledeburská zahrada / Historie

Do 21.6.2015 bude v Ledeburské zahradě (zahrady pod Pražským hradem), Valdštejnská 14 n. 18, Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava památky nás baví, která prezentuje průběh a výsledky projektu „ Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“.

Putovní výstava Památky nás baví, otevřená do 21. června 2015 každý den mezi 10 a 19 hodinou představí vzdělávací aktivity sedmi edukačních center, která v průběhu čtyř let vznikla na různých místech České republiky s cílem podpořit hlubší zájem o kulturní dědictví a zprostředkovat všem bez ohledu na věk a zkušenosti příležitost k poznání v autentickém historickém prostředí.

Pro dokreslení budou součástí výstavy speciální pomůcky, které byly pro potřeby vzdělávacích center a jejich programů vytvořeny (např. modely skriptoria, mlýna či vitráží, archeologický profil, sada historických mincí, hudební a rytmické nástroje, dřevěné výukové a hrací kostky nebo interaktivní modely renesanční a barokní zahrady). Připraveny jsou i doprovodné programy pro školy – pro objednané skupiny zdarma.

Premiéru si výstava odbyla v květnu v Českých Budějovicích v Domě umění. Během roku bude ještě představena na zámku Hradec nad Moravicí (1. – 26. července), hradu a zámku Bečov (3. – 30. srpna), v městské galerii Hasičský dům v Telči (3. – 28. září) a v arcibiskupském zámku v Kroměříži (3. – 25. října).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Památky nás baví