Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Pablo Picasso. Vášeň a vina.

14. 9.-27. 1. / Museum Kampa / Kresba

Do 27.1.2019 bude v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Pablo Picasso. Vášeň a vina.

Ve třicátých letech, kdy soubor La Suite Vollard vznikl, dosáhl Picasso skutečné slávy. V roce 1932 byla v pařížské Galerii Georges Petit uspořádána jeho první monumentální retrospektivní výstava, kde bylo možno vidět 225 obrazů, sedm soch a šest ilustrovaných knih. Autor nedávno oslavil 50. narozeniny, z chudého španělského imigranta se vyšvihl do role mezinárodní hvězdy. Navzdory Velké krizi ceny jeho raných obrazů lámaly rekordy.
V intimní grafické sérii pro přítele a galeristu Ambroise Vollarda objevujeme Picassa jako umělce jednoznačně nadčasového. Cyklus sta grafických listů vznikl v letech 1930 až 1937 a je rozčleněn do několika oddílů nazvaných Rozmanitosti, Sochařův ateliér, Boj lásky, Minotaurus, Rembrandt, Slepý Minotaurus, Portréty Ambroise Vollarda. Rozmanitosti představují východisko. Motivy modelek, mladých námořníků, akrobatů, fauna a hydry přecházejí do výrazně ucelenější série Sochařova ateliéru. Klid a pohodu této části cyklu věnované otázkám umění narušují listy s Minoaturem. Jeho vášeň ničí vše, co sochař vybudoval. Ve čtyřech listech je Slepý Minotaur veden nocí děvčátkem s holubicí. Kampak asi? Výtvarně směrem ke Guernice. Čtyři tisky jsou věnovány ikoně umění – Rembrandtovi. Poslední tři grafiky zobrazují adresáta cyklu Ambroise Vollarda.
Hlavní ženskou roli v cyklu hraje Picassova tehdejší milenka a později matka jeho dcery Mayi, Marie-Thérèse Walter. Řecký sochař je Picassovou rolí. Jen on se mohl přirovnávat k Feidiovi jako k symbolu umění, technické dokonalosti a nadčasové formy. Příběh se odehrává v ateliéru pod sloupořadím na řeckém ostrově, snad na Krétě. Atmosféra je jednoznačně smyslná, nazí aktéři, měkké podušky, zátiší s lahví vína, ovocem a květinami, ve výhledu z okna dominuje silueta hor. Sochy přebírají zakulacenou vypouklost modelky, vůně tělesné rozkoše povlává mezi průhlednými závěsy a pokrčenými prostěradly. Sex a umělecká tvorba zde existují v jasné souvislosti.
Minotaur je novým obrazem Picassa, jakým byl v růžovém období harlekýn – šašek, jenž mluví pravdu. Minotaur je člověk uvnitř proměny – ten, kdo se mění. Změna je vášní a vinou z názvu výstavy.
Třicátá léta, dekáda, která pro Picassa započala velmi nadějně, přinesla mu úspěch a slávu, končila trpce a tragicky, rozlukou s manželkou Olgou, odchodem Ambroise Vollarda, tvůrčí krizí a válečným kataklyzmatem. Picasso byl nazýván největším objevitelem, zaklínačem obrazů, Próteem – mistrem proměn. Je umělcem, jenž má stále co sdělit současné ustavičně se měnící době. Cesta do centra labyrintu La Suite Vollard vede nejen do Picassovy mysli, ale i do hlubin umění a poznání.

PABLO PICASSO (1881-1973)
25.10.1881 narodil se v Málaze ve Španělsku
1897 studuje na královské akademii San Fernando v Madridu ve Španělsku
1900 poprvé v Paříži, od 1901 tu žije trvale
1901 přijal příjmení své matky Picasso, první výstava v Paříži v Galerii Ambroise Vollarda
1901 – 1904 modré období
1905 – 1907 růžové období
1907 namaloval Avignonské slečny
1907 – 1909 inspirace africkými maskami
1909 – 1912 analytický kubismus
1912 – 1919 syntetický kubismus
1918 – 1939 neoklasicismus a surrealismus
1930 – 1937 vznik La Suite Vollard pro galeristu Ambroise Vollarda
1937 vznik obrazu Guernica
1957 Maluje Dvorní dámy podle Velázqueze
8.4.1973 zemřel v Mougins ve Francii, je pochován na zahradě zámku VauvenarguesFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Pablo Picasso. Vášeň a vina.