Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Özlem Akin: The War Within

Do 28.10.2018 bude v galerii Artery Prague, Gorazdova 9, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Özlem Akin: The War Within.

Představujeme novou i starší tvorbu ze série „The War Within“ turecké, v Praze žijící umělkyně Özlem Akin. Převážně skulpturální série děl tvořených kombinovanou technikou je inspirována mrzutou situací ve světě, vyjadřuje autorčino rozhořčení nad vzrůstajícím neklidem a autoritativními tendencemi mnoha státních představitelů.

Rádi bychom Vám spolu s autorkou představili převážně skulpturální sérii „The War Within“, která je zde dnes poprvé vystavena v takto ucelené podobě.

Na počátku této série stálo autorčino rozhořčení z politické situace v její rodné zemi. Prvním dílem z této série které spatřilo světlo světa byla nástěnná plastika „Jednooký král“, stalo se tak ještě před zvolením stávajícího amerického prezidenta a před vznikem první skutečně vážné trhliny ve společnosti evropských národů, před referendem o Brexitu.

Soubor The war within je souborem politickým, zrcadlí se v něm odsudek autoritativních tendencí mnoha světových režimů, celý koncept souboru odráží populistické hody na politickém kolbišti v posledních letech. Samotný název výstavy a i výrazové vyznění některých děl má i přesahy do věd o lidském psýché.

V Turečtině, autorčině rodném jazyce, se používá termín „vnitřní boj“ pro občanskou válku i vnitřní konflikt jednotlivce. I v lékařské vědě se tento termín používá v interní medicíně, konceptuálně se jedná o totéž, někdy na úrovni státního útvaru, někdy na úrovni mysli jednotlivce a někdy na úrovni lidského těla jako celku.

Poděkování patří paní profesorce Dadje Altenburg-Kohl z Musea Montanelli a paní doktorce Monice Rutland z advokátní kanceláře Rutland &Partners za zapůjčení Özleminých děl z jejich sbírek.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Özlem Akin: The War Within