Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Otisky dharmy

Pouze do 5.12.2015 bude v Křižovnické chodbě Klementina, Klementinum 190, Praha 1 (vstup přes vrátnici), přístupná unikátní výstava Otisky dharmy.

Autorka části fotografií z vernisáže: Ivana Matějková (publikováno s laskavým svolením).

Frotáže z kamenných stél s buddhistickým textem ze sbírky studia Ningzhai. Unikátní publikace o 14 svazcích vydaná filantropem panem Qian Shilio v roce 2014 pod sběratelským pseudonymem Ningzhai obsahuje reprodukce frotáží ze všech nejvýznamnějších kamenných stél ze skalních chrámů severní a střední Číny. Frotáže pocházejí většinou z období dynastie Ming a jsou samy o sobě nesmírně cenným sběratelským i historickým materiálem.

Kniha “Kolekce buddhistických súter z kamenných stél ze sbírek studia Ningzhai”

Kniha, vydaná v roce 2014 filantropem panem Qian Shili, je unikátní publikace o 14 svazcích, obsahující reprodukce frotáží ze všech nejvýznamnějších kamenných stél ze skalních chrámů severní a střední Číny od období Severní Wei (220 – 589 n.l.) a Severní Qi (550 – 577), až po období dynastie Song (960 – 1279). Frotáže sejmuté ze stél pocházejí většinou z období dynastie Ming (1368 – 1644) a jsou samy o sobě nesmírně cenným sběratelským i historickým materiálem. Většinou pocházejí ze sbírky pana Qian shili, která vznikala v rozsahu cca 20 let.) Je neuvěřitelně cenná, neboť obsahuje i velmi vzácné frotáže ze stél, které již neexistují. Kniha, kterou vydal pan Qian Shili v literátském duchu čínských učenců pod svým sběratelským pseudonymem Ningzhai, byla vytištěna nákladem autora v počtu 100 výtisků, v prestižních tiskárnách Artron, specializujících se na tisk uměleckých monografií. Publikace je svým unikátním obsahem, rozsahem použitého materiálu a zejména kvalitou provedení naprosto ojedinělým dílem. Je také unikátním materiálem pro bádání v oblasti paleografie a textologie raných čínských překladů indických buddhistických súter. Výrobní náklady jedné sady (14 svazků) představuje 99 000 RMB (cca 300 000,- Kč). Jednu sadu již věnoval pan Qian Shili Čínské národní knihovně, další zamýšlí věnovat významným světovým knihovnám. V současnosti, která se vyznačuje spíše povrchností, nezájmem o kulturu a historii, je takovéto nádherné odhodlání pana Qian Shili chránit kulturní dědictví minulosti hodno nejvyšší úcty. Bezesporu celé generace sinologů, badatelů a dalších čtenářů budou v budoucnosti s vděčností vzpomínat na vznešený ušlechtilý čin pana Shili, který osobním úsilím a nemalou obětí vytvořil jednoznačně pozitivní přínos přesahující rámec Číny, de facto se díky unikátnosti opublikovaných frotáží jedná o přínos pro kulturu celého světa. Nehledě na humanistický rozměr buddhismu, který prozařuje i z frotáží súter. Už jen fakt, že jednotlivec sám o sobě, bez zázemí státní či vědecké instituce, zrealizuje pro obecné blaho takovýto velký a chvályhodný počin, vytváří pozitivní energii.
Jelikož si pan Qian Shili během své cesty do Čech v minulém roce oblíbil Prahu, chtěl by jednu sadu věnovat Národní knihovně. Tento opravdu velkolepý dar čínského filantropa a nositele nejlepších tradic literátů říše středu představuje další z řady světlých počinů Česko – čínské spolupráce na poli kultury a umění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Otisky dharmy