Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Otisk kreativního podvědomí – sbírka Muzea naivního a marginálního umění Jagodina

16. 7.-11. 8. / Galerie kritiků / Kresba

Do 11.8.2019 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Otisk kreativního podvědomí – sbírka Muzea naivního a marginálního umění Jagodina.

Výběr kreseb vizionářů z mezinárodní sbírky Muzea naivního a marginálního umění Jagodina (MNMA) tvoří svéráznou klenotnicí kreativních nápadů l´art brut, vzniklých jako obsesívní záznamy intimních, zdánlivě zašifrovaných poselství. Od nejjednodušších, meditativních kreseb až po strašidelné fantazmagorie, představují díla těchto umělců formu kreativního odporu, kterým se vědomě či nevědomě vzpírají společenskému systému, potlačujícího individualitu. Na výstavě jsou vystavena reprezentační díla z různých zemí: Srbska, Bulharska, Anglie, Indonésie, Severní Makedonie, Německa, Portugalu, Slovinska, Chorvatska, Ruska, Španělska, USA, Francie a Česka. Jmenovitě vystavují známí autoři Sava Sekulič, Vojslav Jakič, Miloslav Jovanovič, Dušan Jevtovič, Igor Simonovič či Joškin Šiljan ze Srbska, Alexander P. Lobanov z Ruska, Raymond Morris z Anglie, Mehrdad Rashidi z Iránu nebo Marcela Vichrová z České republiky.

Muzeum, které v Praze nevystavuje svá díla poprvé (před několika lety GHMP či Bulharský kulturní institut), bylo založeno v Jagodině v roce 1960 pro autodidakty a v letech 1981 – 2013 pořádalo pravidelně Mezinárodní autodidaktické bienále vizionářského umění. V roce 1985 bylo přejmenováno na Muzeum naivního umění se sbírkou zahrnující především díla ze Srbska a zemí tehdejší Jugoslávie. Od roku 1994 se začalo věnovat mezinárodní sběratelské činnosti a v roce 2007 rozšířilo svůj název na Muzeum naivního a marginálního umění. V roce 2016 zahájilo pořádání Mezinárodního trienále autodidaktického vizionářského umění / Triennial of Self-Taught Visionary Art s oceňováním umělců mezinárodní porotou. Již v 2. ročníku 2016 se ho zúčastnilo 145 umělců z 32 zemí.  Svou koncepcí a obsahem sbírky, zahrnující autory z celého světa má muzeum jedinečné zaměření, s důslednou archivací, dokumentarizací a výzkumem uměleckých děl vně akademického okruhu, avšak na profesionální úrovni. Budova muzea, postavená v roce 1929, je rovněž národní architektonickou památkou Srbska, adaptovaná na současné potřeby výstav, dále konferenční a publicitní činnosti.

Věříme, že výstava ve svém oboru naváže řadu přátelských kontaktů na poli bilaterální výstavní spolupráce, také pro budoucí ročníky mezinárodního srbského trienále.

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA / Galerie kritiků

Autorka výstavy a katalogu: MSc.. Nina KrstićFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Otisk kreativního podvědomí – sbírka Muzea naivního a marginálního umění Jagodina