Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy OSM

Do 29.4.2018 bude v Trafo Galllery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava Osm.

Vystavují: Tereza Fišerová, Anna Hulačová, Alžběta Josefy, Alena Kotzmannová,Pavlína KvitaDana SahánkováPavla Scerankova, Jitka Svobodová.

Číslo OSM se v letošním roce, 110. let od stanovení 8. března Mezinárodním dnem žen, pro nás stalo klíčem k tomu, abychom mohly ohraničit tak všeobecný záměr, jako je výstava „ženského umění“. OSM jsme sledovaly z různých perspektiv, abychom nakonec vytvořily dvě pomyslné čtveřice a čtyři dvojice a spojily je ve výstavní celek. Osmičku jsme dokonce i položily, abychom symbolickým vyjádřením času vzdaly hold těm, jejichž jména upadla v zapomnění, pokud kdy byla na cestě opačným směrem. Sondu „do jeskyní“ jsme vzhledem k omezenému času příprav vynechaly, podobně jako projev respektu opatřený genderovou stopou. Při utváření OSMičlenné výstavy jsme chtěly pokračovat tak svobodně, jak to jen lze. Kategorii „ženského umění“ jsme proto pro jednou zrušily.

Výstava OSM je postavena na vizuální hře s rozmanitostí uměleckých rukopisů. Propojily jsme v překvapivý celek díla výrazných umělkyň současnosti, které se pohybují každá v jiné výtvarné poloze. Vědomě i nevědomky odkazují jedna k druhé.
Tereza Fišerová, jedna z nejmladších účastnic, coby reprezentantka videoartu, Anna Hulačová v rovině sochy a plastické práce s hmotou, Alžběta Josefy, malířka éterických a lehce mrazivých témat, Alena Kotzmannová jako jediná v kategorii fotografie, kterou přirozeně ruší každou ze svých prací, Pavlína Kvita, na hranici mezi sochou a objektem, Dana Sahánková v roli výsostné kreslířky, Pavla Sceranková, nezařaditelná tvůrkyně kinetických instalací, objektů, videí, a nakonec legendární kreslířka, Jitka Svobodová, pokořující v kresebné rovině klasické vnímání předmětného světa.

Autorky z OSMi se v podobně nečekaných vizuálních souvislostech setkávají poprvé. Stejně tak je i pro Trafo Gallery společná výstava žen první zkušeností. Výstava OSM se tak dá číst jako připomenutí Dne žen bez politických a společenských konotací a zároveň jako výstava výjimečných umělkyň dneška v nenadálém rozhovoru.

Doprovodný program
Komentované prohlídky výstavy za účasti autorek 22. března, 19. dubna od 17.00

Kurátorky Klára VoskovcováBlanka Cermakova
Grafický design Helena ŠantaváFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy OSM