Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století

Do 30.10.2015 bude v 1. patře Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá panelová výstava Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století.

Výstava je v italštině a angličtině a je přístupná od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 17 hodin, v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Výstavu pořádají Italský kulturní institut v Praze
a
Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd České republiky,
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a je součástí mezinárodní konference historické geografie

Od veduty k fotografii: Inscenování města v jeho historii,

která se konala ve dnech 6. – 7.10.2015

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století