Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Obrazy konců dějin – česká vizuální kultura 1985 – 1995

Do 21.6.2020 bude v Uměleckoprůmyslovém museu, 17.listopadu 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Obrazy konců dějin – česká vizuální kultura 1985 – 1995.

Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, výtvarné umění, video, karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této „antidekády“ chápe jako koherentní období od počátku perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu.

Výstava Obrazy konců dějin popisuje skrze příběhy a medailony vybraných aktérů a fenoménů na půdorysu základní sociálně-politické chronologie proměny obrazového kánonu od poslední fáze komunismu, pokoušejícího se o vlastní modernizaci, přes nekontrolovaný a extatický revoluční kvas až po postupnou komercionalizaci nové mediální scény a formování nového politického systému samostatné České republiky. Všímá si však i opozičních, avantgardních a antisystémových tendencí celé epochy.

Výstava zahrnuje vybrané fotografy a image-makery daného období, ale také tehdejší zpravodajství, reklamu a veřejnou vizuální tvorbu, které ukazují vizuální jazyk doby a jeho tehdejší aktuálnost, novost a svůdnost. Můžeme mluvit o vizualitě pre-kapitalismu a posléze i post-komunismu, propojující lákavost nových obrazů s novými pořádky, které přitom dodnes tvoří základ naší vizuální paměti i politického vědomí.

Součástí výstavy Obrazy konců dějin je také projekt Má historie, který má za cíl vytvořit archiv amatérských fotografií z daného období. Zdánlivě banální fotografie z dovolených, cesty do školy, víkendu na chatě nebo rodinné večeře mohou nést cenná svědectví proměny každodenního života.Z nahraných fotografií vzniká unikátní sbírka, jediná svého druhu v ČR. 

Do archivu se můžete podívat zde.

Kurátor: Pavel Vančát

…….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Obrazy konců dějin – česká vizuální kultura 1985 – 1995