Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Obrazy Jiřího Hudce

7. 11.-25. 11. / Galerie 1 / Malba

Do 25.11.2017 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Jiřího Hudce.

Na výstavě obrazů Jiřího Hudce, pod záštitou Fokusu Praha, najdete část díla tohoto malíře, kreslíře a užitého grafika. Obrazy jsou malovány akrylem, jeho několikanásobným vrstvením.

„Když jsem poprvé před lety viděl v Galerii města Plzně obraz Jiřího Hudce, vzbudil ve mně zájem originalitou při práci na kompozicích se čtverci, které překračovaly klasický neokonstruktivismus šedesátých a sedmdesátých let. Mám dojem, že se také de facto srovnává s postmoderním vztahem ke geometrickému umění. Jsou to krásné, hladce malované obrazy z jednotlivých geometrických ploch, ovšem to, co by u již „klasického” konstruktivisty bylo pravidlem – třeba umístění čtverců a jejich opakovaná barevnost, je záměrně narušeno nějakým zásahem, někdy subtilním, třeba volná volba barev pro jednotlivé čtverce a přidaná plocha, která čtverec transponuje na obdélník. Jindy je to dokonce narušení celého pravidla skladby nebo takové umístění elementů, že celou plošnou kompozici transkribují do podoby prostorové iluze. Takže je to jakási programová hra s pravidly konstruktivní skladby a její aktuální, dobové, postmoderní narušení, vše esteticky naprosto pregnantní. A existuje ještě druhá linie tvorby, která představuje jakési konstrukce, zachovávající základní charakteristiky motivů ze světa, ve kterém žijeme, třeba dům a strom.“ (text o autorovi z katalogu výstavy Jasná Zpráva 2007 – Jiří Valoch)

„Výstava v Praze představuje završení několikaletého vývoje, hledání různých poloh a forem vyjádření. Obrazy, které jsou zde vystaveny, jistým způsobem mapují svět vnitřních prožitků, hledání odpovědí na řadu neurčitých otázek. Někdy jsou rovněž trochu sebeironickým humorem. Ve chvílích, kdy pracuji na obrazech, obracím se k základům své paměti a života,“ říká Jiří Hudec, autor výstavy.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Obrazy Jiřího Hudce