Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Zbyňka Linharta a Jonáše Czesaného: Mezi

5. 6.-1. 7. / Galerie kritiků /

Do 1.7.2018 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava obrazů Zbyňka Linharta a Jonáše Czesaného: Mezi.

Výstava obrazů s názvem „Mezi“ má u obou umělců dvojí význam – jednak zobrazování komorního (portrét, zátiší) v protikladu k monumentálnímu (architektura). A také jako blíže neurčený prostor, vymezovaný dialogem, situací a věcností. Koncept výstavy pojímají oba malíři jako konfrontaci dvou možných přístupů, vypovídajících o konkrétním a obecném, ale i o společném a kontrastním v jejich práci.

Jonáš Czesaný (nar. 1972 v Praze) studoval v letech 1991–1999 na Akademii výtvarných umění v ateliéru malby u prof. F. Hodonského a grafiky u prof. V. Kokolii. Vedle malby a grafiky se věnuje kresbě a ilustraci.

Zbyněk Linhart, narozen 6. 5. 1981 v Háji u Ledče nad Sázavou. V letech 2000 až 2007 studoval na FaVU v Brně (prof. Martin Mainer), 2003 až 2004 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Vladimír Kokolia).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Zbyňka Linharta a Jonáše Czesaného: Mezi