Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Tomáše Plesla

Do 28. 5. 2022 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Tomáše Plesla.

Komentovaná prohlídka s autorem bude ve středu 25. 5. 2022 od 18:00, galerie je přístupná přes kavárnu. 

Dílo Tomáše Plesla vyrůstá a souzní s krajem a regionem Pojizeří, ze kterého pochází, ve kterém žije a ze kterého snad i čerpá sílu pro svoji tvorbu. Je to kraj plný rozporů, disharmonií, prolínání, dotýkání se, zlomů a proměn. Je to kraj dramatický a svým způsobem drsný a syrový, vždy však autentický a definovaný energií, která vře pod povrchem. Takové jsou i malby Tomáše Plesla, naplněné energií, která se může projevit jako životadárná, ale i ničivá síla, která může povznášet i destruovat.

Soubor vystavených obrazů z let 2018 až 2021 představuje jakousi zvláštní kombinaci abstraktního malířství, metafyzické malby Giorgia de Chirica a klíčových archetypálních znaků surrealistických autorů. Prolínání městských zákoutí zastaveného času, vyprázdněné atmosféry, pevně definovaných krystalů, kosmických vajec a dalších symbolů sahajících až k podstatě světa a vesmíru s nesmírně citově angažovanými a expresívně pojednanými plochami a poli vytváří malby mimořádného napětí a vnitřního pnutí.

Klíčovou úlohu, stejně jako v celé Pleslově tvorbě, hraje samozřejmě barva, která je nositelkou významu i výrazu a která zároveň stupňuje nebo naopak zmírňuje napětí výše zmíněných elementů obrazů. Je instinktivně hnětena a spontánně přeskupována, prudce usměrňována pravidelným rastrem tahů i ponechávána v divoké živelnosti. Plesl svou dynamickou malbou buduje aktivní plochy zaznamenávající jak určitá specifická dramata, proměnlivost a tep událostí, tak trvale platné konstanty běhu života a světa. Toto prolínání vnitřního a vnějšího, subjektivního a objektivního, každodenního a mimořádného je další z klíčových kvalit Pleslova malířského projevu.

Z obrazů vyznívá i jakási hudebnost, rytmus, harmonie, ale zároveň zaznívají i disharmonické tóny, disonance. Pevně strukturované formy se mění v kácivé verze sebe samých, překvapivé je i narušování řádu, porušování pravidel. Autor nenechává diváka v klidu, útočí na jeho smysly, vybízí ho k pozornosti, ostražitosti, aby ho následně odměnil mimořádnou podobou nahlížených témat. 

Tvorba Tomáše Plesla není prvoplánově líbivá, podbízivě estetická, vyznívá ale svou autenticitou, tvarovou a koloristickou bohatostí, svobodou malířského gesta i pravdivostí výpovědi.

Návštěvní hodiny:
Pondělí – Sobota 10:00 – 18:00
Vstupné volné.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Tomáše Plesla