Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Stefana Milkova „Neklidné časy“

24. 10.-8. 12. / Galerie Václava Špály / Malba

Do 8.12.2019 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů (a dvou soch) Stefana Milkova „Neklidné časy“.

Text kurátora Pavla Lagnera o výstavě a autorovi:

Stefan Milkov se narodil v Bohumíně v roce 1955 a patří ke klasikům českého sochařství. Nicméně jeho tvůrčí záběr je mnohem širší…

Je rovněž známý nejen jako designér a hudebník, ale v posledních letech i jako malíř a grafik. Tím však bohatý umělecký potenciál nekončí: nejen designérsky se podílel také na výrobě jedinečných elektrických kytar.

V letech 1971 – 1975 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1976 – 1982 ateliér sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově se rodící generace postmoderních umělců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl zakládajícím členem.

V jeho tvorbě je bezpochyby skryt obdiv ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století, ale stejně patrný je i silný vliv neevropských civilizací a s něho plynoucí Stefanova typická statická figurativnost.

Začátek svého svébytného projevu popsal kdysi takto: „Jednou při návštěvě rodičů jsem našel své kresby z dětství, které maminka naštěstí pečlivě schovávala. Byl to pro mě fascinující objev. Jako dítě jsem kreslil dost zvláštně  a najednou jsem si řekl: vždyť to je to, co hledám. Můžu se vrátit a z nich vyjít. A tehdy jsem si začal budovat svoje tvarosloví.“ Odtud se rodí specifický rukopis děl, která se námětově točí kolem bájných a mytických postav a výjevů (Anděl, Golem, Atlant, Fénix, Jitřenka, Sluneční vůz, Astrální tělo, Démon, Faunův odpočinek, Loď bláznů, apod.). Objevují se i témata křesťanská (například Madona, Pieta) nebo rodina (Matka, Otec). Známé náměty jsou ovšem přetvářeny vlastní Stefanovou představivostí. Náboženská a mytologická tématika nevychází z jeho náboženského přesvědčení, je jakousi volnou, neortodoxní vizí. A tak se mu podařilo vytvořit svůj zvláštní jazyk, ve kterém se prolíná ironie, humor a parodie s důstojností a úctou k starobylým symbolům.

Stefan Milkov, jako sochař vyznačující se jednoznačně osobitým a snadno rozpoznatelným autorským rukopisem, se nyní v Galerii Václava Špály představuje především jako malíř. Jeho obrazy sebou sice nesou stejný rukopis (v malbě se koneckonců věnuje obdobným tématům, jako v sochařské tvorbě), ale umožňují další novou originální možnost vyjádření. Bravurní sochařskou vytříbenou formu vystřídala uhrančivá, drsná, až syrově agresivní malba…

Stefan Milkov žije a pracuje v Praze a realizoval bezpočet samostatných a společných výstav, mnoho plastik ve veřejném prostoru a je zastoupen v řadě soukromých i veřejných sbírek.

Pavel LagnerFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Stefana Milkova „Neklidné časy“