Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Soni Filipové a Marie Herzingerové

Do 1. 7. 2022 bude v Ta Kavárně Jedličkova ústavu, Na Topolce 1b, Praha 4, přístupná výstava obrazů Soni Filipové a Marie Herzingerové.

Marie Herzingerová je původem z východních Čech, ale už řadu let žije a pracuje v severních Čechách. V jejím životě hrálo vždy důležitou roli výtvarné umění. Po úspěšném absolvování Střední keramické školy v Karlových Varech pokračovala ve studiu na Tělovýchovném institutu Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se pedagogické profesi a keramické tvorbě. Nyní k tomu přidala i grafiku, již několik let navštěvuje ateliér grafické tvorby pod vedením Mgr. Aloise Kračmara v Ústí nad Labem. Svými pracemi se zúčastnila mnoha výstav.

Soňa Filipová žije v severních Čechách. Po absolvování Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem se věnovala pedagogické profesi i práci v jiných oborech. Díky zaměření studia a velkým vzorům, je žačkou prof. Miroslava Houry, a především díky lásce k výtvarnému umění ve všech jeho formách, se jí stalo umění nedílnou součástí života. Také pracuje v grafické dílně UJEP pod vedením pana A. Kračmara. Její práce jsou charakteristické pestrou škálou různých grafických technik, jejich kombinací a příjemnou hrou barev. Jsou otevřenou cestou k dalším postupům a jinému pojetí grafiky. Svými pracemi se opakovaně účastní výstav v mnoha městech našeho kraje i mimo něj.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Soni Filipové a Marie Herzingerové