Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Richard Kliment – Speculare

Do 30.11.2017 bude v kavárně a čajovně U Božího mlýna, Salmovská 15, Praha 2, přístupná výstava obrazů Richarda Klimenta – Speculare.

Úvod k výstavě na téma festivalu Den poezie „Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského“ měl Ladislav Čumba.

„Moudrosti velebná, tento, kteréhož jsme přivedli, dostal štěstím jakýmsi dovolení, aby všecky stavy a řády tohoto světa projíti a shlédnouti mohl. Avšak, aby sobě jistý řád oblibě pokojně se v něm usadil a jeden z poslušných byl, se nezdařilo. Vždycky a při všem teskní a po čemsi jiném dychtí.“

„Synu, vidíš, že toho jiní nečiní, ale což se jim podá neb naskytne, toho se drží. Však poněvadžs toho tak žádostiv, dobře: SPECULARE, to jest Dívej se, neb Zpytuj.“

„Jaký jest rozdíl mezi moudrostí a bláznovstvím? Nelíbí se mi nic, což děje se pod sluncem.“

„Bud v světě, dokud tě tam nechávám, poutníkem, příchozím a hostem. U mne pak právo nebešťanství se ti dává. Stůj v losu svém až do skonání svého, užívaje potěšení, k němuž jsi přiveden, s radostí.“

„Sebera jak jsem mohl myšlení svá a uzavíraje oči, uši, ústa, chřípě a všecky zevnitřní průduchy, vstoupil jsem do srdce svého: a aj, byla tam tma. Ach, kéž jsem se nikdá nenarodil! Kéž jsem nikdá skrze bránu života prošel, jestliže po všech světa marnostech nic než temnostem a hrůzám za podíl býti mám. Ale když se, očima mhouraje, trošku poobhlédnu, spatřím skromničké, skulinami se vpouštějící světlo. A uhlédám navrchu v klenutí svého toho pokojíčka okno jakési veliké, okrouhlé, sklenné, ale zašpiněné a zamazané čímsi tak hrubě, že žádného skrze ně světla nešlo. A tu jsem porozuměl. Krásní a čistí duchové toliko kde vůni ctnosti cítí se drží, smradem hříchů a nečistot odháněni bývají.

Duch tvůj dobrý veď mne mezi osidly světa a milosrdenství tvé provázej mne po cestách mých a proveď mne skrze tesklivé temnosti světa až k věčnému světlu!“

Labyrint světa a ráj srdce, tj. světlé vymalování…
v Amsterodamě 1663
J. A Comenius
(výbor z textu J. A. Komenského – Richard Kliment)

Richard Kliment
*1972

Studoval na Katedře estetiky Filosofické fakulty UK v Praze. Osm let pracoval jako kurátor soukromé galerie.

Samostatné výstavy (výběr)
2015 Plody hrozného byronismu! Literární kavárna Jiný Kafe, Praha
2014 Zahrada – galerie Františka Králíka, Praha
2013 Žižkovská televizní věž (s Robertem Kolářem a Pavlem Dvořákem), Praha

Společné výstavy (výběr)
2015 Blue Summer (s Jaromírem Kerblem a Davidem Bukáčkem) – klub Modrá vopice, Praha
2014 Aukční výstava Nadace Charty 77 / Konto Bariéry – Vletržní palác, Praha
2013 Zimní výstava – Galerie U Zlatého kohouta, PrahaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Richard Kliment – Speculare