Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Pavla Jozy – Kdo má srdce, nemá rozum

Do 28.1.2016 bude ve Viničním domku, Chuchelská 6/1, Praha 4 – Modřany, přístupná výstava obrazů Pavla Jozy – Kdo má srdce, nemá rozum. Otevírací doba: Po – Čt 12-18 hod.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Karel Štojdl, kterému tímto děkuji.

Úvodní slovo Denise Anfilova k výstavě:

Dobrý večer.
Srdečně Vás vítám na zahájení výstavy malíře Pavla Jozy s názvem: Kdo má srdce nemá rozum. Jedná se o druhou autorskou výstavu v tomto nově restaurovaném prostoru barokní půdy, kterou v rámci Modřanské kulturní iniciativy uspořádal spolek Spojené hlavy.
Romantický název výstavy respektive prohlášení s nádechem orientální moudrosti nás uvádí do souvislostí s autorovými názory a tvůrčím stanoviskem. Pavel pracuje nezávisle na současných spekulativních trendech, maluje, vedený svým vnitřním světem a vášní pro barvy. Obrazy, vznikající bez předchozí přípravy přímo na plátně jako proces spontánního, intuitivního nalézání námětu a formy, jsou barevnými manifestacemi fantazijního světa, kde neplatí zákonitosti hmotné reality.

Inspirace přírodním růstem a bujením je transformovaná do svébytné malby, která vytváří výrazné plastické kompozice abstraktních barevných tvarů. Dynamické, vířivé struktury upomínají na výtvarné principy barokního umění a na jeho spirituální úsilí po zpřítomnění transcendentního světa. I ve zde vystavených obrazech je patrné obdobné, výrazně metafyzické zaměření autora a jeho sklony k vizionářskému vidění, které ovšem plně respektuje tradici malby. Jsou to dnes, vzhledem k povrchnosti konzumní společnosti, opomíjené a proto významné kvality umění.

Při důkladnějším prohlížení Jozových obrazů nás může napadnout, že pod rouškou bujaré barevnosti se může ukrývat znepokojení nad možností nekontrolovatelné erupce přírodních a kosmických sil, které chtě nechtě ovládají svět, naše podvědomí i psychiku.

Ke skutečnému pochopení uměleckého díla je nutná soustředěná pozornost, proto odložte rozum a ponořte se srdcem do barevných struktur těchto obrazů a nechejte se unést ve svobodě fantazie. Přeji Vám příjemné zážitky a nové poznání. Denis Anfilov

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Pavla Jozy – Kdo má srdce, nemá rozum