Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Miroslava Mařence: (Ne)skutečný Realismus

11. 5.-5. 6. / Galerie Dolmen / Malba

Do 5.6.2015 bude v Galerii Dolmen, Pštrossova 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Miroslava Mařence: (Ne)skutečný Realismus, která představuje autorovu tvorbu z let 2006 – 2015. Vstup zdarma.

Miroslav Mařenec se zabývá realistickou malbou, nejvíce byl ovlivněn pětiletým studiem v ateliéru klasické malby Zdeňka Berana, rok pobyl v ateliéru Intermediální tvorby profesora Milana Knížáka. Jeho práce souvisí s foto- a hyperrealistickou malbou, vytváří však menší formáty a používá odlišnou techniku. Na rozdíl od hyperrealistů nepoužívá tenké splývavé vrstvy, ale naopak pracuje s vysokými pastami ve snaze rekonstruovat předmoderní malířské postupy s využitím soudobých materiálů. Svoji absolventskou práci nazval „Starožitnictví jako místo setkávání předmětů“. Tématem je zamyšlení nad setkáváním předmětů ve starožitnictví nedaleko autorova bydliště. Jedním z hlavních témat práce je skříňka, ve které jsou starožitnosti vystaveny a v níž vstupují do zdánlivých vzájemných vztahů.
(text k jedné z předchozích výstav v Knihovně Opatov).

www.marenec.cz

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Miroslava Mařence: (Ne)skutečný Realismus