Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů MichaEly Holotové Bodnárové: Odrazy tieňov, tiene odrazov

18. 5.-12. 6. / Galerie Prokopka / Malba

Do 12.6.2015 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava obrazů MichaEly Holotové Bodnárové: Odrazy tieňov, tiene odrazov.

Michaela Holotová Bodnárová sa vo svojej maliarskej praxi pohybuje prevažne v užšom tematickom okruhu, popri ktorom si však ponecháva dostatočný priestor na tvorivý rozlet i mimo jeho pomyselných hraníc. V minulosti bolo súčasťou jej tvorivého hľadania aj zobrazovanie prírodných scenérií, či iné tradičné námety a v posledných rokoch sa prioritne zamerala na autoportrét. Avšak spoločným znakom autorkinho prístupu k jednotlivým námetom je odhaľovanie rozličných rovín prístupov k zobrazovaniu a snaha o hľadanie vhodného výrazu, ktorý sa pohybuje od realistického až po temer abstraktné prevedenie.
Mgr.art. Anna Krivanská

http://elabodnar.tumblr.com/

Galerie Prokopka

www.galerieprokopka.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů MichaEly Holotové Bodnárové: Odrazy tieňov, tiene odrazov