Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Matouše Hrbka: Odosobnění realismu

10. 6.-28. 6. / Prostor 39 / Malba

Do 28.6.2020  bude v galerii a kavárně alternativního Prostoru 39, Řehořova 33/39, Praha 3 (bus U Památníku), zdarma přístupná zajímavá výstava obrazů Matouše Hrbka: Odosobnění realismu.

Matouš Hrbek o své tvorbě říká:

Ve svých obrazech vycházím z představy, že frustrace může být hybným podnětem k práci. Při soustavné chybě a snaze namalovat realitu vyvstávají zásadní momenty, s kterými lze pracovat.

Skutečnost, že v obrazech vycházím z adaptace na přirozené prostředí mě odvrací od předešlých pokusů zachytit výjevy mého subjektivního pohledu, se snahou definovat myšlenky a inovovat realistickou malbu. Zdánlivě vyprázdněná a bezprostřední zkušenost s malbou reality se tak stává úlevnou.

Toto téma spočívá právě ve vztahu, který začíná pokusem o ztvárnění pocitů a končí jako stabilní ztvárnění věcí v jejich reálném stavu.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Matouše Hrbka: Odosobnění realismu