Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Matěje Pokorného

16. 10.-20. 11. / Artrafika / Malba

Do 20.11.2018 bude v nově přestěhované galerii Atrafika, Sochařská 3, Praha 7, přístupná hustá výstava obrazů Matěje Pokorného.

Tento student AVU, sochařského ateliéru Lukáše Rittsteina, nastupuje na stáž do ateléru kresby Jiřího Petrboka, aby mohl naplno věnovat svému zápalu pro malbu. Jeho dřívější airbrašové experimenty ho učili citlivosti k barvě. Ve své expresivní kresbě, převážně figurálního motivu, zase vynikl umělcův natural.
Tyto dva, pro Matěje, důležité momenty se začali pořádně snoubit až v jeho malbách. Přesto, že od prvního obrazu uteklo už několik let, z maleb se dosud nevytratila fascinace figurou ani balanc mezi citem a hrubou sílou.
Matěj se neomezuje médii a volně pracuje kromě malby i na poli kresby, sochy nebo filmu.

Výstava má dernisáž 20.11.2018, kdy se bude promítat i Matějův experimentální dokument Sněžná Panic Show

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Matěje Pokorného