Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Martina Velíška „Mlčení“

Do 3.9.2017 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Martina Velíška „Mlčení“.

Autorův text k výstavě:

Mlčení
Existuje mlčení samo o sobě anebo je úzce vázané či jedině možné pouze ve vztahu k člověku? Zdá se, že je jasně podmíněné. Mlčení je možné pouze ve světě řeči. Je kvalitou ticha, kterou vytváří člověk tím, že nehovoří, tedy absencí promluvy. Jistým ekvivalentem je také absence promlouvajícího. Totiž i nepřítomnost člověka dovede vzbudit pocit mlčení, a to zejména tehdy, jestliže i v takovéto nepřítomnosti, chcete-li prázdnotě, jeho jistou přítomnost přesto naléhavě vnímáme. Tak je tomu v případě Velíškových obrazů prázdných stolů, prázdných křesel, prázdných židlí… Skrývají zjitřené ticho pod věcným povrchem. Nejsou nové. Jsou poznamenané užíváním. A právě to je jejich jazykem. Právě tím k člověku zpátky poukazují. A právě tím v mlčení promlouvají. Vypráví minulé příběhy, zasunuté kdesi hluboko v paměti, které však pokaždé dospějí do téhož místa – do jakési melancholie. Prázdnoty, kde nám uplynulé bere konkrétní slova ve prospěch mnohem sugestivnější mlčenlivé vzpomínky.

Přemítáme, zda mlčení na obrazech vyvolává apriorní distanci, empatické souznění, respekt k autorovu světu představ, nebo je to snad prostor pro divákovo svobodné snění? V životě je pozornost věnována spíše
slovům než prostoru mezi nimi. Přitom ale tento prostor může mít řadu podob. Pomlka v hudbě má svou důležitou funkci. Je mlčením? Nikoliv! Je hudbou. Takzvaná generální pauza má v hudební kompozici významnou funkci, když uvádí přechod do jiné tóniny, jiného motivu nebo rytmu. Tok následujících tónů povstává z tohoto ticha a uvádí posluchače do jiného ladění.

Rozlišujeme ticho a mlčení. Rozdíl ve významu těchto pojmů spočívá ve vztahu k objektu. Mlčení vyjadřuje objektní vztažnost, je to absence slov, zatímco ticho je absence zvuků obecně. Velíškovo mlčení je tedy, spíše než tichem, hledáním jiného způsobu komunikace, samozřejmě beze slov. Freud ve svých Statích o technice říká, že „…mlčením člověk může komunikovat stejně, ne-li více, než slovy.” Je otázka, je-li nám archetypálně bližší promluva či mlčení. U prsu během kojení se dialog matky a dítěte odehrává potichu. S tím obdivuhodně ladí fakt, že v němčině je ticho stille a kojit pak stillen. O tom, že ticho není prázdné a bez vnitřní kvality, svědčí fakt, že švédský psychoanalytik Clarence Crafoord rozlišuje dokonce sedm druhů ticha – ticho zkoumavé, šedé, vášnivé, tíživé, kreativní, hrozivé, černé. Možná bychom k nim mohli přiřadit i ticho mlčící…

……..

Mgr. akademický malíř Martin Velíšek Ph.D. (* 6. listopadu 1968, Athény, Řecko). Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se především malbou s konceptuálním přesahem, ale také kresbou či grafikou. Příležitostně se věnuje obalovému designu. Za svou práci získal mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung“, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, Hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon s´art du Pays fertois, France, či Obal roku nebo World Star za obalový design. V teoretické práci se věnuje kontextu vzniku uměleckého díla. Mimo jiné vydal s filosofem Miroslavem Petříčkem knihu Pohledy (které tvoří obrazy).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Martina Velíška „Mlčení“