Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Martina Frinda: Setmění

Do 25.5.2018 bude v Galerii pod Radnicí Prahy 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, přístupná výstava obrazů Martina Frinda: Setmění. Otevírací doba: pondělí a středa 8 – 18 hodin, úterý a čtvrtek 8 – 16 hodin, pátek 8 – 14 hodin.

Úvodní text Jiřího Tichého k výstavě a autorovi:

„Není zrovna jednoduché žít v téhle době,“ řekl v půli 80. let americký umělec Keith Haring. Martin Frind, profesionálním vzděláním výtvarný umělec, tehdejším občanským postojem protikomunistický aktivista mohl by vyprávět. Právě v oné době, kdy někteří jeho kolegové opouštěli zobrazování reálné situace doma i ve světě a svoje díla balili do hávu postmoderní nekonkrétnosti, Frind zarputile setrvával v existenciálním obnažování reality v novodobě historickém čase i v současnosti. Ostatně přistupuje tak k malbě v obsahu i v tvarosloví dodnes. A nutno dodat se vší vážností a nasazením.

Ve své tvorbě odkazuje na dějinné události a snaží se je prostřednictvím obrazu racionálně interpretovat, jde-li to vůbec (holocaust), čili usiluje alespoň o zprostředkování smyslovými doteky s nimi. Někdy jako by se před divákem odvíjel neklidný sen, neodrážející se však v surreálné avšak v syrově reálné podobě. A je lhostejné, maluje-li od lidí oproštěné prostory a reálné předměty v nich, či figury zasazené často do indiferentního prostředí. Vždy je třeba hledat v nich příběh. Děj, jenž odezněl nebo naopak mající se teprve odehrát. Záleží na stavu autorovy mysli a divákově snaze uplatnit svou smyslovou interpretaci viděného.

Martin Frind pracuje s fakty nikoli s mýty! Bez příkras a líbivě relativizujících prvků, čímž dokumentuje vlastní názor a vlastní verzi nedávno odeznělého i současného světa. Svými malířskými kompozicemi pospojovává v celek často dosud nezodpovězené otázky, na něž odpovídá prožitým životem. Většinou bez špetky humoru, o to však sugestivněji.

Jiří Tichý

……………………….

Martin Frind, akademický malíř
*1963 v Praze

STUDIA
1979–1983 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor užitá grafika u prof. Václava Bláhy.
1986–1991 Akademie výtvarných umění v Praze, obor figurální a monumentální malba u prof. Jiřího Ptáčka, od roku 1990 studoval obor experimentální kresba a plastika u prof. Karla Malicha, kde také v roce 1991 absolvoval diplomovou prací.

Své obrazy představil na desítkách výstav v galeriích v České republice, Belgii, Francii, Polsku, Rakousku a Slovensku……

CENY
V roce 1986 uznání za ilustrace pro exilový český slabikář od Österreichischer Bundesverlag ve Vídni.
V roce 1989 získal cenu Akademie výtvarných umění za rozměrný obraz s názvem „Oběti“ inspirovaný holokaustem.

Web: http://martinfrind.portfoliobox.me/
FB: https://www.facebook.com/Martin.Frind.malir/
Kurátorem výstavy je Jiří Tichý.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Martina Frinda: Setmění